ΠΕΙΡΑΣ: Τέλη Ραδιοζεύξεων και Κατασκευών Κεραιών.

Έκπτωση 50% στα Τέλη Ραδιοζεύξεων από την ΕΕΤΤ, και στα Τέλη εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευών κεραιών από την ΕΕΑΕ ζήτησε η ΠΕΙΡΑΣ για τα Μέλη της.Η ιδιότητα του μέλους θα πιστοποιείται με βεβαίωση που θα στέλνει η Ένωση προς τις Υπηρεσίες.

Πληροφορίες - Εγγραφές Μελών: www.peiras.gr

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.) - 28 Μαρτίου 2021

Στην ίδια κατηγορία