ΠΕΙΡΑΣ: ΣΗΛΥΑ - Προθεσμίες.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΠΕΙΡΑΣ ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο κατάργηση των προθεσμιών καταχώρησης νέων ή τροποποιητικών δηλώσεων για πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κέντρα εκπομπής και ταυτόχρονα τη δυνατότητα αλλαγής κέντρου εκπομπής ή/και συχνότητας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις  ισχύουσες διατάξεις.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο αίτημα, «το ραδιόφωνο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, το ΣΗΛΥΑ είναι στην πράξη το «Τεχνικό Μητρώο» του και το παράδοξο του να κλειδώνει το μητρώο δημιουργεί σειρά προβλημάτων στη λειτουργία των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων.»

Πληροφορίες - Εγγραφές Μελών: www.peiras.gr

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.) - 27 Μαρτίου 2021

Στην ίδια κατηγορία