ΕΕΤΤ: Ερωτήσεις-Απαντήσεις/Διαγωνισμό Μελέτης Αρχιτεκτονικής & Σχεδιασμού Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στον Τρισδιάστατο Χώρο (ΣΕΦΤΧ).

Διαβάστε ακολούθως τις Διευκρινιστικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό “«Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο - ΣΕΦΤΧ (Spectrum Monitoring System in 3D Space - SMS3DS)»”.Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 9 Μαρτίου 2021

Στην ίδια κατηγορία