ΕΕΤΤ: Διευκρινιστικές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Διαγωνισμό Μελέτη Αρχιτεκτονικής & Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο (ΣΕΦΤΧ).

Διευκρινιστικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό “Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο - ΣΕΦΤΧ (Spectrum Monitoring System in 3D Space - SMS3DS)»”.Διαβάστε ακολούθως το σχετικό Κείμενο της ΕΕΤΤ με τις Διευκρινιστικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή
Διαγωνισμό:Παρατηρήσεις: Ανακοίνωσης - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 3 Μαρτίου 2021

Στην ίδια κατηγορία