ΕΕΤΤ: Διόρθωση της προκήρυξης διαγωνισμού: Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο - ΣΕΦΤΧ.

Διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος της προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο - ΣΕΦΤΧ (Spectrum Monitoring System in 3D Space - SMS3DS)» και Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την απαλοιφή της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Σχεδίου Σύμβασης (Παράρτημα VI) της Διακήρυξης ΣΕΦΤΧ και παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών αναφορικά με την υπ’ αριθ. 962/26/19-10-2020 Απόφαση της ΕΕΤΤ για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο - ΣΕΦΤΧ (Spectrum Monitoring System in 3D Space - SMS3DS)», από τις 26/10/2020 και ώρα 13:00, στις 16/11/2020 και ώρα 13:00.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται αντίστοιχα έως την Τρίτη 17/11/2020 και ώρα 13:00.

Κείμενο Διακήρυξης Διαγωνισμού

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 22 Οκτωβρίου 2020