Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης του Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δημοσιεύει τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz.Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι στη Δημόσια Διαβούλευση συμμετείχαν οι εταιρείες:

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. (εκπρόθεσμα κατά την ΕΕΤΤ)
FORTHNET A.E.
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε ακολούθως τα Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης όπως αναρτήθηκαν από την ΕΕΤΤ:

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Πηγή Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 15 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετικά άρθρα


Στην ίδια κατηγορία