Εφαρμογή Minimux® Managed Services στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κορυφαία τεχνολογία εκπομπής DAB+ της Factum Radioscape, ENMUXA, έχει αναπτυχθεί σε συνδυασμό με της μικρής κλίμακας πολυπλεξίες (multiplexes) DAB+ σε Πόρτσμουθ και Γλασκώβη. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο Minimux® Managed Service, οι πολυπλεξίες DAB+ θα επωφεληθούν από την ίδια λειτουργικότητα της ENMUXA που αναμένει να λάβει ένας εθνικός ή μεγάλος ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός, συμπεριλαμβανομένων του υψηλής ποιότητας codec ήχου, των δυναμικών διαμορφώσεων (configurations) και της εφεδρείας.Με την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου, οι πάροχοι δικτύου DAB μικρής κλίμακας αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη του DAB σε μικρή κλίμακα μπορεί να επιτευχθεί δίχως τεράστιες δαπάνες κεφαλαίων σε εξοπλισμό και με την πρόσβαση, καθώς και με τη βοήθεια από το helpdesk της Factum Radioscape, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης μίας ομάδας μηχανικών υψηλής ειδίκευσης. Η πολυπλεξία που φιλοξενείται σε ένα κέντρο δεδομένων (data center), συγκροτείται εξ’ ολοκλήρου από IP εισόδους, εξαλείφοντας την ανάγκη για οποιοδήποτε υλισμικό στον τόπο του studio. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο configuration, ή όποιες αλλαγές στις υπηρεσίες πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως και περιλαμβάνονται στην υπηρεσία που παρέχεται από τη Factum Radioscape.

Επίσης, η λύση ENMUXA είναι συμβατή με το ανοικτό λογισμικό διαμόρφωσης (modulation) ψηφιακού ραδιοφώνου και παρέχει την απαιτούμενη τεχνολογία που επιτρέπει στους παρόχους να υπερβούν το φράγμα των 20 Ραδιοφωνικών Υπηρεσιών, κάτι που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι δικτύου που χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις ανοιχτού κώδικα.

Ο Thomas Durkin, Διευθύνων Σύμβουλος της Factum Radioscape, δήλωσε: “Για να συνεχιστεί η ανάπτυξη του κλάδου, είναι ζωτικής σημασίας οι μικρότερες επιχειρήσεις να έχουν οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε επαγγελματικό εξοπλισμό που να μπορεί να ενημερώνεται και να συντηρείται. Προβλέπουμε σημαντική ζήτηση από τους μικρότερους παρόχους πολυπλεξίας που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες λύσεις ήχου και περιεχομένου για τους ακροατές.”

Ο Ash Elford, Διευθυντής Πλατφόρμας DAB του Nation Broadcasting, πρόσθεσε: "Η λύση ENMUXA μας προσέφερε μία πλήρη σουίτα εργαλείων για την ενίσχυση της προσφερόμενης πολυπλεξίας DAB. Η χρήση αυτού του συστήματος μας επιτρέπει να πρωτοπορήσουμε ως προς την παροχή υπηρεσιών και ποιοτικού ήχου με ένα εύχρηστο σύστημα. Η λύση ENMUXA θα ωφελήσει τον κλάδο DAB μικρής κλίμακας χάρη στην απλότητα και την ευελιξία του.”

Πληροφορίες: www.factumradioscape.com & Telmaco S.A.*
* Μεταπωλητής Ελλάδος

Στην ίδια κατηγορία