Κατευθυντήριες Οδηγίες περί AVC: Δημοσιεύτηκε η νέα έκδοσή τους.

Το Ινστιτούτο Προτυποποίησης ETSI (European Telecommunication Standards Institute) δημοσίευσε τη νεότερη αναθεωρημένη έκδοση των οδηγιών του DVB, TS 101 154 V2.5.1 σχετικά με τη χρήση κωδικοποίησης video και ήχου στις broadcast και broadband εφαρμογές. Η πιο σημαντική αλλαγή σε αυτήν την αναθεωρημένη έκδοση είναι η προσθήκη του DTS-UHD ως codec ήχου. 

Η TS 101 154 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες DVB προδιαγραφές. Παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής ως προς τη χρήση κωδικοποίησης video και ήχου σε δορυφορικά, καλωδιακά και επίγεια broadcast συστήματα, ενώ καλύπτει και τις ευρυζωνικές εφαρμογές. Η προδιαγραφή καλύπτει την πρώτη και τη δεύτερη φάση της προδιαγραφής DVB UHDTV, καθώς και τις DVB προδιαγραφές Ήχου Επόμενης Γενιάς, δηλαδή του Next Generation Audio.

Το DTS-UHD είναι ένα σύστημα για τη διανομή συμπιεσμένου ήχου που υποστηρίζει channel-based audio, object-based audio και High Order Ambisonics. Η νέα πρόταση στις οδηγίες κωδικοποίησης DVB παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της στις DVB υπηρεσίες. Καθιστά MPEG-H Audio και AC-4 ως ένα από τα τρία συστήματα Next Generation Audio που περιλαμβάνονται στις οδηγίες.

Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) για το NGA
Ένα δωρεάν webinar του DVB θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαρτίου, το οποίο θα περέχει μία σύνοψη της εργασίας και των προδιαγραφών του DVB σχετικά με το Next Generation Audio.

Παρατηρήσεις: Πηγή - DVB - Ιανουάριος 2019

Στην ίδια κατηγορία