Η Αγία Πετρούπολη απολαμβάνει Εκπομπές DRM.

Η Ρωσία ξεκίνησε τη δοκιμή DRM στα μπάντα VHF.Η δοκιμή και η επίδειξη του DRM αποτελεί μία κοινή προσπάθεια των Ρωσικών εταιρειών DIGITON, TRIADA TV και των κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας DRM Fraunhofer IIS, RFmondial, του πρωτοπόρου δημιουργού infotainment chip αυτοκινήτου NXP και του κατασκευαστή δεκτών Gospell, όπου όλες αποτελούν Μέλη της Κοινοπραξίας DRM (DRM Consortium).

Πρωταρχικός σκοπός της δοκιμής είναι να αποδείξει τις σημαντικές ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα του συστήματος DRM για τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και να παρουσιάσει τα οφέλη που προσφέρει το ψηφιακό ραδιόφωνο στους ακροατές.

Ο πομπός εγκαταστάθηκε περί το μέσο του Ιουλίου και η κανονική μετάδοση σε λειτουργία simulcast θα ξεκινήσει μετά τις δοκιμασίες αποδοχής στο Κέντρο Εκπομπής (site acceptance tests). Η ισχύς μετάδοσης είναι περίπου 5kW για την αναλογική εκπομπή και περίπου 800 Watt για τη ψηφιακή.

Πρόκειται για ένα βήμα εμπρός μετά τη δοκιμή πριν έλαβε χώρα πριν από μερικά χρόνια, καθώς τώρα υπάρχει simulcast DRM εκπομπή και η ισχύς που χρησιμοποιείται είναι αρκετά σημαντική.

Παρατηρήσεις: Δελτία Τύπου – DRM Consortium – Ιούνιος-Αύγουστος 2019

Στην ίδια κατηγορία