Το HDR Dynamic Mapping προστέθηκε στις προδιαγραφές οπτικοακουστικής κωδικοποίησης.

Το DVB ανακοίνωσε μία νέα αναθεώρηση των προδιαγραφών του για τη χρήση κωδικοποίησης (coding) video και ήχου σε broadcast και broadband εφαρμογές που περιλαμβάνει λύσεις για HDR Dynamic Mapping. Οι λύσεις επιτρέπουν σε ένα δέκτη, όπως μία τηλεόραση, να προσαρμόσει ένα σήμα video υψηλής δυναμικής περιοχής (High Dynamic Range) στα χαρακτηριστικά της οθόνης. Η αναθεωρημένη προδιαγραφή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του DVB στη Γενεύη, την 3η Ιουλίου 2019.Η ETSI TS 101 154 αποτελεί την πρώτη από τις θεμελιώδεις προδιαγραφές του DVB. Καθορίζει τον τρόπο που η κωδικοποίηση video και ήχου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στα δορυφορικά, καλωδιακά και επίγεια broadcast συστήματα εκπομπής, καθώς και στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η προσθήκη HDR Dynamic Mapping παρέχει στους δημιουργούς περιεχομένου και στους κατασκευαστές συσκευών ένα μέσο προσαρμογής του video περιεχομένου ώστε να αναπαράγεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην προβλεπόμενη προβολή τους, όπως παράγεται στο περιβάλλον προβολής αναφοράς.

“Το DVB έχει προσφέρει στη βιομηχανία τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ανάπτυξη των υπηρεσιών UHD με σιγουριά,” δήλωσε ο Peter MacAvock, Πρόεδρος του DVB. “To HDR Dynamic Mapping είναι ένα σημαντικό στοιχείο του οικοσυστήματος, βοηθώντας τους broadcasters και άλλους παρόχους περιεχομένου να διασφαλίσουν ότι το video τους προβάλλεται όσο το δυνατόν καλύτερα σε μία συγκεκριμένη οθόνη.”

Τρία HDR DM Συστήματα

Η προδιαγραφή οπτικοακουστικής κωδικοποίησης του DVB περιλαμβάνει δύο μέσα παροχής περιεχομένου video HDR, δηλαδή Hybrid Log Gamma (HLG10) και την παραλλαγή 10-bit του Perceptual Quantizer (PQ-10). To Dynamic Mapping ισχύει μόνον για τη δεύτερη περίπτωση.

Υπάρχει σημαντικό δυνητικό όφελος από τη δυνατότητα χαρτογράφησης του HDR, όπως γίνεται το grade με τη χρήση ενός monitor αναφοράς, ώστε να αναπαράγεται κατάλληλα ακόμη και σε μία τηλεόραση χαμηλής απόδοσης που συνήθως συναντάμε στο καταναλωτικό περιβάλλον. Το Dynamic Mapping διευκολύνει αυτήν τη λειτουργία μέσω της Dynamic Mapping Information (DMI), δηλαδή μέσω της πληροφορίας που εισάγεται στο HDR video bitstream.

Τρεις λύσεις για HDR Dynamic Mapping συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν τη νέα έκδοση της TS 101 154:

- SMPTE ST 2094-10 – Dynamic Metadata for Color Volume Transform — Application #1
- ETSI TS 103 433-2 (SL-HDR2) – High-Performance Single-Layer High Dynamic Range (HDR) System for use in Consumer Electronics devices; Part 2: Enhancements for Perceptual Quantization (PQ) transfer function based High Dynamic Range (HDR) Systems
- SMPTE ST 2094-40 – Dynamic Metadata for Color Volume Transform — Application #4

Η αναθεωρημένη προδιαγραφή εκδόθηκε ως DVB BlueBook A001 και θα προωθηθεί στο ETSI για την έκδοση της TS 101 154 V2.6.1. Οι προδιαγραφές του DVB για Service Information (DVB-SI) και Dynamic Adaptive Streaming μέσω HTTP (DVB-DASH) αναθεωρήθηκαν για την υποστήριξη HDR DM. Οι αλλαγές θα αντικατοπτριστούν στα αντίστοιχα πρότυπα του ETSI εν ευθέτω χρόνω.

Ακολούθως της έγκρισης της προδιαγραφής, η ομάδα εργασίας (working group) του DVB Technical Module για την κωδικοποίηση ήχου και video (TM-AVC) θα προχωρήσει με δραστηριότητες επαλήθευσης και επικύρωσης για την ενίσχυση της εφαρμογής των νέων λύσεων.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - DVB - Ιούλιος 2019

Στην ίδια κατηγορία