Το DVB προσθέτει HDR Dynamic Mapping στις Προδιαγραφές του Οπτικοακουστικής Κωδικοποίησης (Audiovisual Coding Specifications).

Το DVB, μία κοινοπραξία της Βιομηχανίας που αναπτύσσει ανοικτές τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τη διανομή ψηφιακών μέσων και broadcast υπηρεσιών, ανακοίνωσε σήμερα τη νέα αναθεώρηση της προδιαγραφής της για χρήση στην κωδικοποίηση ήχου και video σε broadcast και broadband εφαρμογές ώστε να συμπεριληφθούν λύσεις για HDR Dynamic Mapping (DM).Γενεύη, 10 Ιουλίου 2019 – Οι λύσεις επιτρέπουν σε έναν δέκτη, όπως μία τηλεόραση (TV set), να προσαρμόσει video σήμα Υψηλής Δυναμικής Περιοχής (High Dynamic Range) στα χαρακτηριστικά της οθόνης. Η αναθεωρημένη προδιαγραφή έλαβε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του DVB (Steering Board) στη Γενεύη, την 3η Ιουλίου 2019.
Η ETSI TS 101 154 αποτελεί μία από τις βασικές προδιαγραφές DVB. Καθορίζει πώς η κωδικοποίηση video και ήχου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε δορυφορικά, καλωδιακά και επίγεια συστήματα εκπομπής, καθώς και στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η προσθήκη του HDR DM παρέχει στους δημιουργούς περιεχομένου και στους κατασκευαστές συσκευών ένα μέσο προσαρμογής του video περιεχομένου προκειμένου να παρέχουν αναπαραγωγή του όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιθυμητή εμφάνιση, όπως παράγεται στο περιβάλλον προβολής αναφοράς.

"Το DVB έχει προσφέρει στη βιομηχανία τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ανάπτυξη υπηρεσιών UHD με σιγουριά", δήλωσε ο Peter MacAvock, Πρόεδρος του DVB. "Το HDR Dynamic Mapping είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το οικοσύστημα, βοηθώντας τους broadcasters και άλλους παρόχους περιεχομένου να εξασφαλίσουν πως το video τους απεικονίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα σε μία συγκεκριμένη οθόνη."

Τρία HDR DM Συστήματα
Η προδιαγραφή οπτικοακουστικής κωδικοποίησης του DVB περιλαμβάνει δύο μέσα παροχής HDR video περιεχομένου, Hybrid Log Gamma (HLG10) και την 10-bit παραλλαγή Perceptual Quantizer (PQ-10). Το DM ισχύει μόνον για το τελευταίο.

Υπάρχει σημαντικό δυνητικό όφελος από τη δυνατότητα "χαρτογράφησης" του HDR, με τo grade ως προς τις τηλεοράσεις χαμηλότερης απόδοσης που συναντάμε στο τυπικό καταναλωτικό περιβάλλον να γίνεται με τη χρήση μίας οθόνης αναφοράς. Το DM διευκολύνει αυτήν τη λειτουργία μέσω των πληροφοριών δυναμικής χαρτογράφησης (Dynamic Mapping Information - DMI) που έχουν εισαχθεί στο HDR video bitstream.

Τρεις λύσεις για HDR DM έχουν συμπεριληφθεί στη νέα έκδοση της προδιαγραφής TS 101 154:
• SMPTE ST 2094-10 – Dynamic Metadata for Color Volume Transform — Application #1
• ETSI TS 103 433-2 (SL-HDR2) – High-Performance Single-Layer High Dynamic Range (HDR) System for use in Consumer Electronics devices; Part 2: Enhancements for Perceptual Quantization (PQ) transfer function based High Dynamic Range (HDR) Systems
• SMPTE ST 2094-40 – Dynamic Metadata for Color Volume Transform — Application #4

Η νέα αναθεωρημένη προδιαγραφή εκδόθηκε ως DVB BlueBook A001 και θα προωθηθεί στο ETSI για έκδοση ως TS 101 154 V2.6.1. Επίσης, οι προδιαγραφές του DVB για Service Information (DVB-SI) και Dynamic Adaptive Streaming μέσω HTTP (DVB-DASH) έχουν αναθεωρηθεί για την υποστήριξη του HDR DM. Οι αλλαγές θα αντικατοπτριστούν στα αντίστοιχα πρότυπα του ETSI εν ευθέτω χρόνω.

Μετά την έγκριση των προδιαγραφών, η ομάδα εργασίας DVB Technical Module που εργάζεται για την κωδικοποίηση του ήχου και της εικόνας (TM-AVC) θα προχωρήσει σε δραστηριότητες επαλήθευσης και επικύρωσης ώστε να βοηθήσει στην εφαρμογή των νέων λύσεων.

Πληροφορίες: www.dvb.org

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - DVB - Γενεύη, 10 Ιουλίου 2019

Στην ίδια κατηγορία