Αξιόπιστη μετάδοση Video σε μη αξιόπιστα δίκτυα.

Σήμερα, προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτική σύνδεση σημείο προς σημείο για το video είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στην εξασφάλιση μεταφοράς με υψηλό bandwidth και σε αξιόπιστη γραμμή μεταφοράς. Αυτές οι συνθήκες καθιστούν το κόστος των εν λόγω συνδέσεων αφόρητο για πολλούς broadcasters. Αυτό ίσχυε έως τώρα.Ο νέος video κωδικοποιητής Ikusnet2 ST επιτρέπει αμφίδρομες συνδέσεις video υψηλής ποιότητας μέσω μη αξιόπιστων IP δικτύων, καταπολεμώντας το πρόβλημα από δύο πλευρές:

Από τη μία πλευρά η αποδοτική εφαρμογή του νέου αλγόριθμου κωδικοποίησης HEVC μειώνει την ανάγκη για μεγάλο bandwidth.

Από την άλλη πλευρά, το πρωτόκολλο BRAVE παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε η χρήση μη αξιόπιστων IP δικτύων, όπως Διαδίκτυο, ή LTE, να μην αποτελεί πλέον πρόβλημα:
• Επιτρέπει τη σύνδεση έως και 10 IP interfaces: 2 γραμμές Ethernet για οπτικές ίνες, ADSL, δορυφόρο, αλλά και μία σύνδεση Wifi, καθώς και έως 8 συνδέσεις LTE.
• Επιτρέπει με δυναμικό τρόπο την προσαρμογή του bandwidth σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των δικτύων.
• Διαθέτει ενεργό ανάκτηση IP πακέτων και FEC έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκ νέου αποστολή, ή ο εκ νέου υπολογισμός των IP πακέτων για τον receiver, τα οποία δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους.

Πληροφορίες: www.prodys.net & AV SYS *
* Διανομέας Ελλάδος & Κύπρου

Στην ίδια κατηγορία