Η Leader ανακοινώνει Προηγμένη Μέτρηση περί του Loudness του Ήχου του Προγράμματος για το Waveform Monitor LV5600 και το Rasterizer LV7600 της Σειράς ZEN.

Η νέα έκδοση λογισμικού ZEN Version 5.3 απλοποιεί τη συμμόρφωση με τη σύσταση EBU R128 - Ομαλοποιεί το Loudness και επιτρέπει τη μέγιστη στάθμη των σημάτων ήχου.Γιοκοχάμα, Ιαπωνία, 9 Φεβρουαρίου 2021 - Η Leader Electronics ανακοινώνει τη βελτίωση του συνόλου των εργαλείων μέτρησης του ήχου που παρέχεται στo waveform monitor LV5600 και στο rasterizer LV7600 της σειράς ZEN όταν είναι εξοπλισμένα με το προαιρετικό υλισμικό (hardware option) LV5600-SER03/LV7600-SER03. Οι πρόσθετες δυνατότητες αποτελούν μέρος της νέας έκδοσης λογισμικού ZEN Version 5.3 που διατίθεται με δωρεάν (κατέβασμα) για όλα τα προϊόντα της σειράς ZEN.

Ως καθιερωμένες προαιρετικές επιλογές που μπορούν να ενσωματωθούν σε έκαστο όργανο μέτρησης/ελέγχου, τα Modules LV5600-SER03/LV7600-SER03 περιλαμβάνουν ψηφιακή και αναλογική είσοδο και έξοδο ήχου, ενώ διαθέτουν δυνατότητα monitoring και αναφοράς για το Loudness του ήχου. LV5600 και LV7600 διατίθενται με standard υποστήριξη για μετρήσεις του Loudness του ήχου κατά BS1770, ARIB, EBU, ATSC. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να αποθηκεύσουν τα δικά τους προφίλ παρακολούθησης (monitoring profiles) του Loudness του ήχου έχοντας τη δυνατότητα ρύθμισης με βήμα 0.5 LU της ανοχής της στοχευόμενης Στάθμης (target level tolerance).

"Η σύσταση R128 της EBU έχει υιοθετηθεί από την Digital Production Partnership (DPP) ως μέρος του file format AS-11 για τη διανομή του προγράμματος", σχολιάζει ο Kevin Salvidge, Διευθυντής Ανάπτυξης Ευρώπης της Leader. "Οι αρχικές απαιτήσεις Διανομής της DPP ως προς το Loudness του ήχου του προγράμματος αναφέρονταν μόνον στην προδιαγραφή για Live (συμπεριλαμβανομένης της As-Live), κάτι που προκάλεσε ζητήματα για το Post Production και τη διανομή. Τούτο οδήγησε στη δημοσίευση της νέας Προδιαγραφής Non-Live." "Προκειμένου τα εργαλεία παρακολούθησης και αναφοράς του Loudness του ήχου να συμμορφώνονται με τα δύο πρότυπα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Non-Live και Live και να επιτρέπουν στους χειριστές να προσαρμόζονται στη στοχευόμενη Στάθμη για Non-Live -23,0 LUFS +/- 0,5 LU και για Live (συμπεριλαμβανομένης της as-live) -23.0 LUFS +/- 1,0 LU. Το λογισμικό Version 5.3 της Leader επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη υλοποίηση τούτου με όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι ευδιάκριτες στην οθόνη του monitor LV5600 και στην rasterized έξοδο της μονάδας LV6700.

"Αυτές και οι συνεχιζόμενες βελτιώσεις στη σειρά ZEN αποδεικνύουν την ευελιξία και τη μελλοντική δυνατότητα επέκτασης των προϊόντων της Leader, οι οποίες συνεχίζουν να παρέχουν αξεπέραστη υποστήριξη στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο του broadcast."

Η λύση LV5600 της Leader αποτελεί SDI/IP monitor waveform (κυματομορφής) πλάτους μισού ικριώματος (half-rack) και ύψους 3U, το οποίο τροφοδοτείται με ρεύμα δικτύου διαθέτοντας desktop σασί και οθόνη αφής στην πρόσοψή του. Παρέχει όλες τις δυνατότητες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη παρακολούθηση UHD/HD/SD SDI καθώς και σημάτων video-over-IP σε ένα περιβάλλον υβριδικής λειτουργίας. Στις δυνατότητες που σχετίζονται με το Engineering περιλαμβάνονται: δημιουργία μοτίβων δοκιμών (test pattern), απεικόνιση eye pattern, παρακολούθηση τίτλων/υπότιτλων, χρωματικό διάγραμμα CIE, μέτρηση υψηλής δυναμικής περιοχής, υποβοήθηση εστίασης, προσαρμόσιμη διάταξη οθόνης, διασύνδεση Tally, λειτουργία 4K/UHD, είσοδος 10G IP και διεπαφές 12G-SDI. Υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα SMPTE 2022-6, SMPTE 2022-7 και SMPTE 2110. Το LV5600 ενσωματώνει και τις ευφυείς λύσεις CINEZONE και CINELITE της Leader, με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι πολλοί εργαζόμενοι της παραγωγής περιεχομένου.

Το rasterising waveform monitor LV7600 προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες με το LV5600, αλλά με μικρότερο προφίλ και μέγεθος 19 ιντσών 1U, για εύκολη τοποθέτηση σε ικρίωμα ή επιφάνεια εργασίας.

Πληροφορίες: www.leader.co.jp/en & Bon Studio*
* Διανομέας Ελλάδος


Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Leader Electronics Corporation - Γικοχάμα, Ιαπωνία, 9 Φεβρουαρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία