Η ETC διαθέτει την Ενημερωμένη Έκδοση του Λογισμικού Hog OS v3.15.

Η ETC ανακοίνωσε τη διάθεση του λογισμικού Hog 4 OS v3.15, το οποίο περιλαμβάνει βελτιώσεις ως προς το MIDI mapping για έλεγχο συσκευών τρίτων κατασκευαστών, προσθέτοντας tap tempo για εφέ και βελτιώσεις στην εσωτερική μηχανή εφέ. Επίσης, αυτή η έκδοση περιλαμβάνει νέα keyboard shortcuts και διορθώσεις κάποιων bug που αναφέρονται στις παρατηρήσεις της νέας έκδοσης.Το Hog 4 OS v3.15 είναι διαθέσιμο εδώ και συνιστούμε στους χρήστες να ενημερώσουν τα συστήματά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των παραγωγών τους. Ακόμη, οι χρήστες των υπαρχουσών εφαρμογών MIDI mapping πρέπει να εξοικειωθούν με το νέο mapping scheme πριν από την ημέρα υλοποίησης ενός show.

Η Sarah Clausen, Διευθύντρια Προϊόντων Entertainment Controls, σχολίασε: "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βελτιώσουμε το MIDI mapping σε αυτήν την έκδοση ακολούθως του ανοίγματος του MIDI/OSC ελέγχου των encoder wheels και των faders της τελευταίας έκδοσης. Και πολλοί χρήστες θα χαρούν να δουν την εφαρμογή του tap tempo για τα εφέ."

Πληροφορίες: www.etcconnect.com  & www.etcconnect.com/Products/Live-Events & Audio & Vision*/**
* Μεταπωλητής Ελλάδος της ETC
* Διανομέας Ελλάδος της High End Systems για την Ελλάδα και την Κύπρο

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ETC -26 Ιανουαρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία