Οι Κάρτες Kanban στην Διαδικτυακή Πύλη της ARRI - Η ευέλικτη μορφή διαχείρισης ενός project!

Η Kanban προσεγγίζει την Κινηματογραφική Βιομηχανία.Πείτε αντίο στο χάος του project - Σας παρουσιάζουμε τη μέθοδο Kanban για τις Παραγωγές Κινηματογραφικών Ταινιών. Η Kanban (πινακίδα σήμανσης ή κάρτα στα Ιαπωνικά) είναι μία μέθοδος διαχείρισης των σταδίων μίας δουλειάς που βοηθά τις ομάδες να παρακολουθούν τα στάδια της εργασίας και να βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας και τις διαδικασίες τους.

Πώς λειτουργεί η Kanban;

Η Kanban λειτουργεί με στήλες που αντιπροσωπεύουν τις φάσεις μίας διαδικασίας. Η απλούστερη μορφή της Kanban περιλαμβάνει τρεις στήλες: Με εκείνα που πρέπει να υλοποιηθούν (To do), με εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη (In progress) και με εκείνα που πραγματοποιήθηκαν (Done).Σε αυτές τις στήλες μπορούν να δημιουργηθούν εργασίες. Κάθε εργασία αντιπροσωπεύεται από μία κάρτα που μπορεί να ανατεθεί σε συγκεκριμένους χρήστες και που είναι εφικτό να μετακινηθεί μεταξύ των σταδίων.

Η Kanban σας προσδίδει μία επισκόπηση των εργασιών σας και σας δείχνει εάν η εργασία σε μία δεδομένη δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει, ή έχει ολοκληρωθεί.

Η μέθοδος διασφαλίζει ότι οι εργασίες κατανέμονται αποτελεσματικά μεταξύ των μελών της ομάδας, ότι η διαφάνεια παραμένει σε υψηλό επίπεδο και ότι οι προσεγγίσεις σε ένα project πραγματοποιούνται πιο γρήγορα. Αποτρέπει τις περιττές και μη απαραίτητες εργασίες.

Λάβετε έμπνευση ως προς την εφαρμογή καρτών Kanban στη ροή εργασίας σας - υπάρχουν μερικά παραδείγματα που μπορείτε να εξετάσετε.

Θέλετε να μάθετε τα πάντα για τις κάρτες Kanban στην Διαδικτυακή Πύλη (Webgate) της ARRI καθώς και πώς να ενισχύσετε τη ροή εργασίας σας;

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ARRI και λάβετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την ευέλικτη μορφή διαχείρισης ενός project στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://arriwebgate.com/kanban-boards

Πληροφορίες: Καλαβίτης ΑΕΕ*
* Διανομέας Ελλάδος

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Καλαβίτης ΑΕΕ - 18 Σεπτεμβρίου 2020