Η Leader Electronics θα αναλύσει το θέμα: ‘Προκλήσεις Υβριδικού SDI και ST 2110 στη Ζωντανή Παραγωγή Εξωτερικών Μεταδόσεων (OB)’.

Ο Kevin Salvidge, Διευθυντής Ανάπτυξης Ευρώπης της Leader Europe, θα αναλύσει το θέμα ‘The Challenges of Hybrid SDI and ST 2110 for Live OB Production’ στην επερχόμενη παρουσίαση στο πλαίσιο του IP Showcase 2020 Summer Session (Media-Over-IP Education).Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 13 Αυγούστου 2020 - AIMs και VSF σε συνεργασία με τους φορείς AES, AMWA, EBU, SMPTE και Ultra HD Forum, έχουν δημιουργήσει 15 εβδομαδιαίες συνεδρίες (weekly sessions). Κάθε μία πραγματοποιείται από έναν ειδικό της βιομηχανίας στις ροές εργασίας media-over-IP. Η σειρά έχει σχεδιαστεί για να καλύψει την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης ελλείψει σημαντικών εμπορικών εκθέσεων. Έμφαση δίδεται στις περιπτώσεις χρήσης και στις υποστηρικτικές τεχνολογίες.

“Καθώς οι broadcasters μεταβαίνουν στις ζωντανές HDR παραγωγές χρησιμοποιώντας το SMPTE ST 2110, πολλοί αντιμετωπίζουν την ανάγκη να ενσωματώσουν τον υπάρχοντα πλήρως λειτουργικό εξοπλισμό τους που βασίζεται στο SDI, στις υβριδικές ροές εργασίας SDI και IP,” παρατηρεί ο Kevin Salvidge. “Για την ομαλή συνλειτουργία τους αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να συγχρονιστούν με μία κοινή αναφορά και να προσαρμοστούν έτσι ώστε να παρέχουν συνεκτικά HDR προφίλ εικόνας. Η παρουσίασή μας θα καλύψει τις τεχνικές απαιτήσεις για τις υβριδικές παραγωγές SDI/ST 2110, εξηγώντας τα εργαλεία που απαιτούνται για το setup, τη δοκιμή και την παρακολούθηση πολλών συσκευών, καθώς και παρέχοντας πληροφορία ως προς τον τρόπο με τον οποίο πολλές ζωντανές παραγωγές έχουν αναπτύξει επιτυχώς απρόσκοπτες υβριδικές ροές εργασίας.”

Η Παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη από τις 5μ.μ. BST, την Παρασκευή 14 Αυγούστου, από την διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.ipshowcase.org/summersessions2020/

Πληροφορίες: www.leader.co.jp/en & Bon Studio*
* Διανομέας Ελλάδος

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Leader Electronics - 13 Αυγούστου 2020

Στην ίδια κατηγορία