Η Leader Electronics ανακοινώνει βελτιώσεις στη σειρά Broadcast Οργάνων Δοκιμών/Ελέγχου-Μετρήσεων ZEN.

Η Leader Electronics ανακοινώνει την παρουσίαση βελτιώσεων ως προς την IP μέτρηση για το waveform monitor LV5600 και το equivalent rasterizer LV7600. Η λειτουργία μέτρησης video over IP που προδιαγράφεται στα πρότυπα SMPTE ST 2110 και SMPTE ST 2022-6 παρέχει τώρα εννέα επιπλέον εργαλεία:1: Μέτρηση Buffer που βασίζεται στο SMPTE ST 2110-21. 2: Σφάλμα πακέτου και εισαγωγή packet jitter στην IP test signal generator 3: Προσθήκη pattern μέτρησης του συγχρονισμού χειλιών (lip-sync) στην option SER32. 4: Εισαγωγή στη Μετατροπή IP σε SDI του payload ID. 5: Ταυτόχρονη απεικόνιση των θυρών 1 και 2 με μέτρηση packet jitter και PTP. 6: Απεικόνιση event log σε PTP χρόνο. 7: Πληροφορία περί PTP grand master clock από το PTP announcement message. 8: Graph data όπως packet jitter και PTP εξάγονται ως αρχείο CSV. 9: Ήχος και ANC είναι δυνατό να απεικονιστούν στο packet jitter graph ST 2110. Αυτό το σύνολο εργαλείων είναι διαθέσιμο ως δωρεάν αναβάθμιση που μπορείτε να κατεβάσετε (downloadable upgrade).

Βελτίωση μέτρησης του SDI εισήχθη και στα πέντε μοντέλα της σειράς ZEN. Η λειτουργία μέτρησης του SDI προδιαγράφεται για 12G/6G/3G/HD-SDI και παρέχει τώρα δύο επιπλέον νέα εργαλεία. Το πρώτο από αυτά είναι η vector scope scale, συμβατή με BT.709. UHDTV (ARIB STD-B66) και HLG χρωματικές μπάρες (ARIB STD-B67) περιλαμβάνουν BT.2020 και BT.709 χρώματα. Προστέθηκε μία κλίμακα για να επιτρέπεται ο εύκολος έλεγχος των vector coordinates των χρωματικών μπαρών BT.709. Αυτή η δυνατότητα προορίζεται για χρήση στην BT.2020 και BT.709 παραγωγή video περιεχομένου. Η δεύτερη από αυτές τις δύο νέες δυνατότητες είναι η βελτιωμένη υποστήριξη των δεδομένων close-caption EIA-708/608 στο 4K, με υποστήριξη 3G-SDI quad-link και 12G-SDI. Και αυτές οι νέες δυνατότητες είναι διαθέσιμες ως δωρεάν αναβάθμιση που μπορείτε να κατεβάσετε (downloadable upgrade).

Οθόνη BT.709 color bar vector από τη βελτιωμένη δυνατότητα μέτρησης του SDI που είναι διαθέσιμη και στα πέντε μοντέλα της σειράς ZEN από τη Leader

Ακόμη, νέο είναι και το plug-in module SER31 για τις λύσεις LV5600 και LV7600, παρέχοντας βελτιωμένη μέτρηση των 12G/6G/3G/HD-SDI. Επιτρέπει στους χειριστές να ελέγχουν τις στάθμες του χρώματος πέρα από την γκάμα BT.709 ή DCI-P3. Η νέα δυνατότητα απλοποιεί την εργασία της ταυτοποίησης-εντοπισμού των σφαλμάτων αναπαραγωγής που μπορεί να προκύψουν κατά τη μετάδοση video περιεχομένου που έχει παραχθεί σε BT.709, DCI-P3 ή BT.2020 ευρεία χρωματική γκάμα (wide color gamut), ή κατά τη μετατροπή περιεχομένου από BT.2020 σε περιορισμένη χρωματική γκάμα (narrow color gamut). Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας της ζώνης χρωματομετρίας τα σήματα με χρώματα που υπερβαίνουν την προκαθορισμένη γκάμα γίνονται αμέσως εμφανή με τη χρήση ενός υποκατάστατου ψευδούς χρώματος.

Πληροφορίες: www.leader.co.jp/en & Bon Studio SA*
* Διανομέας Ελλάδος

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Leader Electronics - 8 Απριλίου 2020