Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνσιμού για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου «Διαμόρφωση Αίθουσας Σύνταξης & Νέου Control Studio 1 Ραδιομεγάρου».

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΝΕΟΥ CONTROL STUDIO 1 ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ», με προϋπολογισμό 519.047,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (418.586,68 € για το έργο και 100.460,80 € για το ΦΠΑ).Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα.

Παρατηρήσεις: Ανοικτός Διαγωνισμός - ΕΡΤ - 2 Απριλίου 2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 4332

Στην ίδια κατηγορία