ΕΣΠΕΚ - Παρέμβαση της FERA για την ενσωμάτωση της Ευρωπαικής Οδηγίας για τα Οπτικοακουστικά.

Σε συνέχεια της έντονης κινητοποίησης όλης της κινηματογραφικής κοινότητας σχετικά με το σχέδιο νόμου της Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας, στο άρθρο 17 του οποίου, περιγράφεται ο τρόπος ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής οδηγίας που σχετίζεται με την επένδυση των αλλοδαπών παρόχων στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων, παραθέτουμε παρέμβαση της FERA (Federation of European Screen Directors) η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει και να στηρίξει τα επιχειρήματα του Ελληνικού Κινηματογραφικού χώρου.Αποσαφηνίζει το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας και επ’ ουδενί δεν σκοπεύει στο να στερήσει πόρους από τα επιλεκτικά προγράμματα στήριξης των εθνικών Κέντρων Κινηματογράφου (στο πρότυπο των οποίων λειτουργεί και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής δημιουργίας.


Η επιστολή, παρατίθεται πρωτότυπη και μεταφρασμένη.

Υ/Ο:
Κ. Γιώργο Γεραπετρίτη
Υπουργό Επικρατείας

Κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικοινωνίας & Ενημέρωσης

Κ. Θεόδωρο Λιβάνιο
Υφυπουργό παρά των Πρωθυπουργό στο Υπ. Επικρατείας

Κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη
Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού

Θέμα: Ελληνική εφαρμογή της οδηγίας AVMS (ΕΕ) 2018/1808

Αγαπητέ Υπουργέ Επικρατείας,

Αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Αγαπητέ Υφυπουργέ παρά τω Πρωθυπουργώ,

Αγαπητέ Υφυπουργέ Σύγχρονου Πολιτισμού,

Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία μεταφοράς της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 ―που τροποποιεί την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (2010/13 / ΕΕ)― στο Εθνικό της Δίκαιο, στον απόηχο των αλλαγών που επιτελούνται στην αγορά, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την τρέχουσα προσέγγιση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στην οικονομική συμβολή των παρόχων υπηρεσιών ΜΜΕ (media service providers) στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων.

Όπως γνωρίζετε, η οδηγία AVMS αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού πλαισίου κανονισμού για τα μέσα ενημέρωσης. Στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας και, κατά συνέπεια, στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και τη διανομή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Η αναθεώρησή της το 2018 προέβλεπε ουσιαστικές διατάξεις που επιτρέπουν την προσαρμογή του κανονισμού σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο μηντιακό τοπίο:

-    Προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων για on-demand υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 30% ευρωπαϊκό περιεχόμενο στον κατάλογό τους και να διασφαλίζουν την προβολή αυτού του περιεχομένου,
-    Επιπροσθέτως, επιτρέπει στα Κράτη Μέλη να επιβάλλουν υποχρεώσεις ώστε οι πάροχοι να συνεισφέρουν οικονομικά στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων μέσω, μεταξύ άλλων, άμεσων επενδύσεων σε περιεχόμενο ή/και συνεισφοράς στα εθνικά κονδύλια, ανάλογα με τα σχετικά on-demand έσοδα στην εκάστοτε χώρα.

Το να εξασφαλίζονται τέτοιου είδους εισφορές στα εθνικά κονδύλια από τις on-demand υπηρεσίες ―ιδίως από τους παγκόσμιους παρόχους streaming― παρέχει ουσιαστική μόχλευση που εξασφαλίζει με τη σειρά της ότι θα συνεχίσει να υφίσταται μια ποικιλία ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στο εγγύς μέλλον και ότι θα αποφευχθεί η πλήρης αναστάτωση των τοπικών οικοσυστημάτων παραγωγής και διανομής.

Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι σε πρόσφατο νομοσχέδιο για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 στο ελληνικό εθνικό δίκαιο, η Ελληνική Κυβέρνηση προτείνει, στο άρθρο 17, να αναθεωρηθεί το ισχύον πλαίσιο βάσει του οποίου οι πάροχοι υπηρεσιών ΜΜΕ (media service providers) συμβάλλουν στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων,  και να επιτραπεί στις on-demand υπηρεσίες να αποφεύγουν τη δέσμευση συνεισφοράς στο τοπικό οικοσύστημα ίση με το 1,5% του κύκλου εργασιών τους στην Ελλάδα ―είτε επενδύοντας απευθείας στην παραγωγή ελληνικών οπτικοακουστικών έργων, είτε αποκτώντας δικαιώματα εκμετάλλευσης σε ελληνικά οπτικοακουστικά έργα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, είτε συμβάλλοντας στο E.K.O.ME., το οποίο είναι υπεύθυνο για τα ελληνικά προγράμματα Cash Rebate / φοροαπαλλαγών.

Αυτό το σύστημα αυτόματης χρηματοδότησης στοχεύει στην προσέλκυση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα ― κυρίως από αμερικανικά στούντιο. Ο οικονομικός του σκοπός είναι πολύ συγκεκριμένος και ριζικά διαφορετικός από τα προγράμματα χρηματοδότησης που βασίζονται σε καλλιτεχνικά κριτήρια και λειτουργούν προς όφελος των Ελλήνων δημιουργών, για τα οποία είναι υπεύθυνο το Ελληνικού Κέντρο Κινηματογράφου.

Οι Ευρωπαίοι κινηματογραφιστές υποστηρίζουν τους Έλληνες συναδέλφους τους που αντιτίθενται στις προτεινόμενες διατάξεις, οι οποίες θα τραυματίσουν το υφιστάμενο πλαίσιο υποστήριξης με δυνητικά επιβλαβείς συνέπειες για την ποικιλομορφία της οπτικοακουστικής δημιουργίας στην Ελλάδα και τη ζωτικότητα των εθνικών παραγωγών και των ευρωπαϊκών συμπαραγωγών.

Το αναθεωρημένο άρθρο 13 της οδηγίας AVMS επιτρέπει στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους οικονομικούς πόρους της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής δημιουργίας, ενσωματώνοντας on-demand υπηρεσίες στα τοπικά οικοσυστήματα παραγωγής και διανομής τους και επ’ ουδενί δεν σκοπεύει στο να εκτρέψει αυτούς τους πόρους σε διεθνείς παραγωγές εις βάρος των επιλεκτικών προγραμμάτων στήριξης που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής δημιουργίας, και άλλων συναφών πολιτιστικών πολιτικών. Μια τέτοια προσέγγιση θα αποδυνάμωνε την ορατότητα των ελληνικών και ευρωπαϊκών παραγωγών σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς οθόνες.

Στα απόνερα της τρέχουσας πανδημικής κρίσης και του ανασχηματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς οπτικοακουστικής παραγωγής και διανομής ―λόγω της μόνιμης εισαγωγής παγκοσμίων παρόχων streaming στο οικοσύστημα– η ανεξάρτητη ευρωπαϊκή οπτικοακουστική δημιουργία αντιμετωπίζει δυνητικά τη σημαντικότερη υπαρξιακή κρίση της ιστορίας της.

Καλούμε, συνεπώς, την Ελληνική Κυβέρνηση να διερευνήσει τον τρόπο μεταφοράς της οδηγίας AVMS στο Εθνικό Δίκαιο άλλων Κρατών Μελών, όπου προβλέφθηκαν υψηλότερα επίπεδα συνεισφοράς, καθώς και φόρμουλες που επιτρέπουν την επίτευξη του στόχου πολιτιστικής πολυμορφίας που έχει θέσει η οδηγία. Και να υποστηρίξει, συνεπώς και τοιουτρόπως, τον εθνικό ανεξάρτητο τομέα και τα έργων των συγγραφέων του.

Αυτό θα ενισχύσει, αναμφιβόλως, την πρότασή της οδηγίας ΑVMS να διασφαλιστεί ότι οι on-demand υπηρεσίες θα συμβάλλουν σε ένα πολυμορφικό τοπικό οπτικοακουστικό οικοσύστημα στην Ελλάδα, και θα διασφαλίσει ότι ποικίλες δημιουργικές φωνές στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη θα παραμείνουν ζωντανές και ακμάζουσες.

Με εκτίμηση,

Klemen DVORNIK
Πρόεδρος FERA


Giorgos Gerapetritis
Minister of State

Kyriakos Pierrakakis
Minister of Digital Policy, Telecommunications and Media

Theodoros Livanios
Deputy State Secretary to the Prime Minister

Nicholas Yatromanolakis
Deputy Minister of Contemporary Culture

Brussels, 10 February 2021
Subject: Greek Implementation of AVMS Directive (EU) 2018/1808

Dear Minister of State,
Dear Minister of Digital Policy, Telecommunications and Media,
Dear Deputy State Secretary to the Prime Minister,
Dear Deputy Minister of Contemporary Culture,

As Greece is in the process of transposing Directive (EU) 2018/1808 amending the Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU in view of changing market realities, we are concerned with the Greek government's current approach to media service providers' financial contribution to the production of European works.

As you know, the AVMS Directive is a cornerstone of the European media regulation framework. It aims at strengthening the competitiveness of the European audiovisual industry and thus promoting cultural diversity and heritage in Europe, with a substantial focus on the promotion and distribution of European audiovisual works.

Its 2018 revision brought about essential provisions to allow for such regulation to adapt to a rapidly changing media landscape:

-    increased obligations to promote European works for on-demand services, who need to have at least 30% of European content in their catalogue and to ensure the prominence of this content,
-    in addition, Member States are allowed to devise obligations for them to contribute financially to the production of European works including via direct investment in content and/or contribution to national funds, in proportion to related on-demand revenues in that country.

Securing such contributions from on-demand services, particularly global streamers, to national funds provides essential leverage to allow for diverse European audiovisual works to still exist in the near future, and to avoid a complete upheaval of local production and distribution ecosystems.

Yet in a recent bill transposing Directive (EU) 2018/1808, we understand that the Greek government proposes in its article 17 to review the current framework under which media service providers contribute to the production of audiovisual works, and to allow on-demand services to avoid committing to contribute to the local ecosystem by fulfilling an obligation amounting to 1,5% of the service turnover in Greece either by investing directly in the production of Greek audiovisual works, by acquiring exploitation rights to Greek audiovisual works yet to be released, or by contributing to EKOME, which is in charge of the Cash Rebate/ Tax Relief schemes.

This automatic funding system aims to attract foreign productions in Greece - from US studios mainly. This economic purpose is very specific and radically different from funding schemes based on artistic criteria to the benefit of Greek creators, which are the responsibility of the Greek Film Center.
European Filmmakers support their Greek colleagues opposing these provisions hindering the existing support framework with potentially damaging consequences for the diversity of audiovisual creation in Greece and the vitality of national productions and European co-productions.

The revised AVMS Directive article 13 allows Member States to strengthen the financial resources of European audiovisual creation by incorporating on-demand services in its local production and distribution ecosystems - it surely does not intend to divert such resources to international productions, to the detriment of selective support schemes which are the backbone of European audiovisual creation and related cultural policies. Such an approach could only result in weakening Greek and European productions' visibility on national, European and international screens.

In the wake of the ongoing COVID-19 crisis and the reshuffling of the European audiovisual production and distribution market as global streamers are settling in, independent European audiovisual creation is potentially facing its most significant existential crisis yet.

We call on the Greek government to examine transposition in other Member States featuring higher contribution levels and formulas allowing to deliver on the AVMSD cultural diversity objective and better support the national independent sector and author's driven projects.

This should no doubt inspire a reinforcement of its proposal to ensure that on-demand services contribute to a diverse local audiovisual ecosystem in Greece, in order to allow for a diversity of creative voices to remain alive and thriving in Greece and across Europe.

Sincerely yours,

Klemen DVORNIK
FERA Chair


Ελπίζουμε πως όσο υπάρχει ακόμα λίγος χρόνος, θα αναθεωρηθεί το σκεπτικό του νομοσχεδίου της Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας και πως η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θα γίνει με ορθό και σύμφωνο με τον πνεύμα της Οδηγίας, τρόπο, ορίζοντας το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως εθνικό ταμείο.

Το ΔΣ της ΕΣΠΕΚ

Λίγα λόγια για την FERA
Η FERA ιδρύθηκε το 1980 και εκφράζει την ανεξάρτητη φωνή των Ευρωπαίων Σκηνοθετών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, στις Βρυξέλλες. Έχοντας ως μέλη 48 οργανισμούς από 33 χώρες, εκπροσωπεί περισσότερους από 20.000 Ευρωπαίους Σκηνοθέτες του οπτικοακουστικού χώρου κι εκφράζει τα πολιστιστικά, δημιουργικά και οικονομικά συμφέροντα τους, σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
EU Transparency Register Id No. 29280842236-21
https://screendirectors.eu

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Ένωσης Σκηνοθετών - Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ) - 12 Φεβρουαρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία