ΕΣΠΕΚ/ΣΑΠΟΕ/ΕΕΝ: Με αφορμή το παρόν σχέδιο νόμου θεωρούμε πως χάθηκε άλλη μία ευκαιρία για να ξεκινήσει να χαράσσεται μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης του Ελληνικού Κινηματογράφου.

Στο Σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, από την Γενική Γραμματεία Eπικοινωνίας, περιγράφεται ο τρόπος ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής οδηγίας που σχετίζεται με την επένδυση των αλλοδαπών παρόχων στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Σε αυτό προτείνεται οι πάροχοι που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα να επενδύουν το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε οπτικοακουστικά έργα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό της επένδυσης στο ΕΚΟΜΕ,  το οποίο στο εξής λογίζεται ως Εθνικό ταμείο.Δυστυχώς με αυτή τη διατύπωση το σχέδιο νόμου εξισώνει την καλλιτεχνική κινηματογραφική δημιουργία με το οπτικοακουστικό έργο που περιλαμβάνει οτιδήποτε όπως επί παραδείγματι ένα βιντεοπαιχνίδι.

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για να αναδειχθεί η κεντρική θέση του Ελληνικού κινηματογράφου στον σύγχρονο πολιτισμό της χώρας είναι η ενίσχυση χρηματοδότησης του ΕΚΚ, το οποίο επιλέγει να χρηματοδοτεί με ποιοτικά κριτήρια, σε αντίθεση  με το ΕΚΟΜΕ, του οποίου τα κριτήρια επιλογής είναι αυτόματα και σχετίζονται περισσότερο με  επενδυτικά κίνητρα. Επομένως, η χρηματοδότηση του ΕΚΚ από αλλοδαπούς παρόχους είναι περισσότερο μέσα στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής οδηγίας, της οποίας η στόχευση είναι η  ενίσχυση του κινηματογράφου και των ανθρώπων του μέσω της ενδυνάμωσης των Εθνικών  Κέντρων Κινηματογράφου.

Με αφορμή το παρόν σχέδιο νόμου και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θεωρούμε πως χάθηκε άλλη μία ευκαιρία για να ξεκινήσει να χαράσσεται μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης του Ελληνικού κινηματογράφου, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων και φορέων, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του καθ’ ύλην αρμόδιου, Υπουργείου Πολιτισμού.

Το ΔΣ της ΕΣΠΕΚ
Το ΔΣ του ΣΑΠΟΕ
Το ΔΣ της ΕΕΝ

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Ένωση Σκηνοθετών Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ) / Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ) / Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ (ΕΕΝ) - 10 Φεβρουαρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία