ΕΡΤ: Απονομή Βραβείων στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων ANIMA SYROS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 04-06-2024


Στην Αθήνα, σήμερα, 04 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου για τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 30ης Μαΐου 2024.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 23ο : Απονομή Βραβείων στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων ANIMA SYROS.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας με αρ. πρωτ. : 2024/24/29.05.2024 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη χρηματοδότηση τριών βραβείων στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων ANIMA SYROS, που θα διεξαχθεί στη Σύρο από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου 2024, με το συνολικό ποσό των 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ θα χρηματοδοτήσει, ύστερα από συνεννόηση με τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, τα ακόλουθα βραβεία:

- Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα δημιουργού (στο ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα) 1.500,00 € πλέον ΦΠΑ,

- Βραβείο σε ελληνόφωνο project (στο Pitching Forum της Αγοράς) 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ,

- Βραβείο σε ελληνόφωνη φοιτητική ταινία (στο φοιτητικό διαγωνιστικό τμήμα) 1.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ανταποδοτικά το Φεστιβάλ θα προσφέρει στην ΕΡΤ:

- Αποτύπωση του εταιρικού λογοτύπου της ΕΡΤ, καθώς και των επιμέρους λογοτύπων των Μέσων της ΕΡΤ που θα προωθήσουν επικοινωνιακά το Φεστιβάλ σε οποιοδήποτε προωθητικό υλικό (κατάλογοι, αφίσες, προσκλήσεις, πανό, banners, σποτ κλπ) και δυνατότητα προώθησης με όλους τους ως άνω τρόπους του ΕΡΤ Kids.

- Ολοσέλιδη καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο του Φεστιβάλ (ΕΡΤ Kids, ERTflix, κλπ).

- Αναφορά της ΕΡΤ και των Μέσων της, ως χορηγών επικοινωνίας, σε δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου και λοιπές παρουσιάσεις.

- Αναφορά της ΕΡΤ ως χορηγού επικοινωνίας στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ.

- Διάθεση προσκλήσεων σε διακεκριμένη θέση για τα στελέχη της ΕΡΤ.

- Διάθεση προσκλήσεων για ακροατές και τηλεθεατές.

- Φιλοξενία έως πέντε στελεχών της ΕΡΤ και του συνεργείου της ΕΡΤ (τριμελές συνεργείο) σε περίπτωση που χρειαστεί (για συμμετοχή σε κριτικές επιτροπές, εκπροσώπηση, κλπ).

- Αναφορά της ΕΡΤ στον τίτλο του κάθε βραβείου.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας εξουσιοδοτείται για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της ΕΡΤ και του Φεστιβάλ, όπου θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 04.06.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6283

Στην ίδια κατηγορία