ΕΡΤ: Αποτελέσματα Α’ Φάσης Προγράμματος Microfilm 2025.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-05-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απούσα η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 4ο: Αποτελέσματα Α’ φάσης προγράμματος «Microfilm 2025».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3905/2010 περί ενίσχυσης και ανάπτυξης της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις, το πλαίσιο διαχείρισης της Επιτροπής Κινηματογράφου του 1,5% για την ενίσχυση της Ελληνικής Κινηματογραφικής Παραγωγής, την από 27.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προγράμματος «Microfilm 2025», που συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης των 220 προτάσεων που υποβλήθηκαν και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την Α’ φάση αξιολόγησης του προγράμματος «Microfilm 2025»:Οι συμπαραγωγοί των ταινιών που εγκρίθηκαν, μετά τα εργαστήρια σεναρίου, θα κληθούν να υποβάλλουν ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής στην ΕΡΤ έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 30.05.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6266

Στην ίδια κατηγορία