ΕΣΡ: Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας και Ρ/Φ Σταθμοί από την Περιφέρεια στη Συνεδρίαση Τρίτης 29 Νοεμβρίου 2022.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:

Ι) α) το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, , το άρθρο 2 παρ. 1 , το άρθρο 11 παρ. 4 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 24 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 3 παρ. 1 και το άρθρο 17 του Ν.2101/1992, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2463/1997 , το άρθρο 9 παρ. 1 & 7 του Ν. 4779/2021, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 της ΥΑ106/19- ποιοτική στάθμη, προστασία ανηλίκων τηλεθεατών δημοσιοποίηση στοιχείων που οδηγούσε σε αποκάλυψη ταυτότητας ανήλικου θύματος εγκλήματος κατά γενετήσιας ελευθερίας, κατάλληλη σήμανση, β) το άρθρο 11 παρ. 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 47 του Χάρτη ΕΕ- ποινική προδικασία, γ) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2328/1995, το άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 4173/2013 και το άρθρο 9 του Π.Δ/τος 77/2003- προσβολή προσωπικότητας ανηλίκου.
(εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», 13,14,17/10/2022) (Φ. 245/2022)

ΙΙ) το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013 το άρθρο 24 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 3 παρ. 1 και το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.2101/1992, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 10 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 2 παρ. 4 της Υ.Α. 7320/2019, το άρθρο 67 του Ν. 4478/2017, την Υπόδειξη 1/2014 του ΕΣΡ- παρουσίαση ανηλίκου ευρισκόμενο σε δύσκολη κατάσταση και θύματος εγκληματικής ενέργειας.
(εκπομπή: Δελτία Ειδήσεων 13,14,15,16,16,17,18/6/2020) (Φ. 263/2020)

ΙΙΙ) το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013 το άρθρο 24 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 3 παρ. 1 και το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.2101/1992, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 10 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 2 παρ. 4 της Υ.Α. 7320/2019, την Υπόδειξη 1/2014 του ΕΣΡ- παρουσίαση ανηλίκου ευρισκόμενου σε δύσκολη κατάσταση και θύματος εγκληματικής ενέργειας.
(εκπομπή: «Αλήθειες με την Ζήνα», 15,16,17,18,19/6/2020) (Φ. 268/2020)
(όλα από αναβολή 15/11/2022)

2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΧΡΩΜΑ 89,9» πρώην «ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ» Ν. Χίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού με αυθαίρετη αλλαγή συχνότητας (άρθρο 53 του ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007 (Φ. 186/2021)
(από αναβολή 10/10/2022)

3.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Ν. Χανίων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995- υπέρβαση της νόμιμης διάρκειας δικτύωσης. (Φ. 121/2019) (από αναβολή 10/10/2022)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 29 Νοεμβρίου 2022 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022 - Αρ. Πρωτ: 6598