ΕΣΡ: Υποθέσεις Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Σταθμών στη Συνεδρίαση Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA CHANNEL» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:
Ι) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2θ0θ, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος.
(εκπομπή «Άντε γεια», 22/9/2017) (Φ. 526/2017)

ΙΙ) α) το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 4 παρ. 1 β του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β’ του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος.
β) το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 14 του Ν. Δ/τος 53/1974, το άρθρο 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α’ του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 1 του Ν. 927/1979 (όπως ισχύει)- δυσμενής διάκριση λόγω εθνικότητας/προσβολή προσωπικότητας.
(εκπομπή «άντε γεια», 17/4/17, 5&6/2/2018 και 18/6/2018)
(Φ. 224/2018)

III) α) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος. β) το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1 ,το άρθρο 106 παρ. 2 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 7 παρ. 2 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 3 παρ. 1 & 3 του ν. 4173/2013, το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991- προσβολή προσωπικότητας.
(εκπομπή «Άντε γεια», 9/1/2015)
(Φ. 370/2018)
(από αναβολή 6/6/2022-άνευ κλητεύσεως)

2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «DERTI 107,7» πρώην «ΡΑΔΙΟ ΛΑΒΑ 107,7» Ν. Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 9 περ. στ’, το άρθρο 5 παρ. 5 και το άρθρο 8 παρ. 4&13 του Ν. 3592/2007- ενδεχόμενη αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος.
(24ωρη ροή προγράμματος 28&29/6/2017, 21/9/2017)
(Φ. 469/2017)
(από αναβολή 6/6/2022)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr
 
Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου 2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔIΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022 - Αρ. Πρωτ: 5276

Στην ίδια κατηγορία