Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ.

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι),
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας η οποία θα διεξαχθεί  την Πέμπτη 21/07/2022 και ώρα 15.00’ τόσο με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» όσο και με φυσική παρουσία στα γραφεία του Οργανισμού, Παπαδιαμαντοπούλου 7, Αθήνα ( 4ος όροφος) ) και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί  την Πέμπτη 28/07/2022 και ώρα 15.00’ τόσο με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» όσο και με φυσική παρουσία στα γραφεία του Οργανισμού, Παπαδιαμαντοπούλου 7, Αθήνα ( 4ος όροφος), και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και την Πέμπτη 28/07/2022 και ώρα 15.00’ δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 04/08/2022 και ώρα 15.00’ τόσο με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» όσο και με φυσική παρουσία στα γραφεία του Οργανισμού, Παπαδιαμαντοπούλου 7, Αθήνα ( 4ος όροφος), και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι το εξής :

ΘΕΜΑ 1ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 24, 25, 26, 33 και 34 του Καταστατικού του Οργανισμού.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες: www.edemrights.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΔΕΜ - Αθήνα, Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Στην ίδια κατηγορία