ΕΣΡ: Κλήσεις δια Αναρτήσεων Ρ/Φ Σταθμών: RADIO PARNASS Ν. Φωκίδας, 9,35 FM Ν. Λακωνίας, STAR FM Ν. Λακωνίας & ΝΤΕΡΙ FM 98,6 Ν. Καβάλας.

Ημερομηνία Κλήσης: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 - Διαβάστε ακολούθως τις Κλήσεις των Ραδιοφωνικών Σταθμών:Προς τον ραδιοφωνικό σταθμό RADIO PARNASS Ν. Φωκίδας,

ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠ ΌΨΗ: Νομίμου εκπροσώπου

Καλείστε όπως προσέλθετε Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3° όροφο), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 145/2022)

Ο ραδιοφωνικός σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω    τόπο και χρόνο. Η παρούσα κλήση να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ.

Ενόψει των ειδικών συνθηκών, παρακαλείσθε να προτιμήσετε την εξ αποστάσεως παρουσία σας επικοινωνώντας εγκαίρως με την Γραμματεία της Ολομέλειας (πλην Δευτέρας & Τρίτης - Αναστασία Μαραζίδου, 2131502307, Βαρβάρα Χαραλαμπάκη 2131502323)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρουμάνος

Παρατηρήσεις: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022 - Αρ.Πρωτ: 3896


Προς τον ραδιοφωνικό σταθμό 9,35 FM Ν. Λακωνίας,

ΦΟΡΕΑΣ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΥΠΌΨΗ: Νομίμου εκπροσώπου

Καλείστε όπως προσέλθετε Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:10, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3° όροφο), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 146/2022)

Ο ραδιοφωνικός σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο. Η παρούσα κλήση να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ.
Ενόψει των ειδικών συνθηκών, παρακαλείσθε να προτιμήσετε την εξ αποστάσεως παρουσία σας επικοινωνώντας εγκαίρως με την Γραμματεία της Ολομέλειας (πλην Δευτέρας & Τρίτης - Αναστασία Μαραζίδου, 2131502307, Βαρβάρα Χαραλαμπάκη 2131502323)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρουμάνος

Παρατηρήσεις: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022 - Αρ.Πρωτ: 3897


Προς τον ραδιοφωνικό σταθμό STAR FM Ν. Λακωνίας,

ΦΟΡΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΌΨΗ: Νομίμου εκπροσώπου

Καλείστε όπως προσέλθετε Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:20, στη
συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3° όροφο), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 326/2018)

Ο ραδιοφωνικός σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο. Η παρούσα κλήση να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ.
Ενόψει των ειδικών συνθηκών, παρακαλείσθε να προτιμήσετε την εξ αποστάσεως παρουσία σας επικοινωνώντας εγκαίρως με την Γραμματεία της Ολομέλειας (πλην Δευτέρας & Τρίτης - Αναστασία Μαραζίδου, 2131502307, Βαρβάρα Χαραλαμπάκη 2131502323)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρουμάνος

Παρατηρήσεις: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022 - Αρ.Πρωτ: 3898


Προς τον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΤΕΡΙ FM 98,6 Ν. Καβάλας,

ΦΟΡΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΌΨΗ: Νομίμου εκπροσώπου

Καλείστε όπως προσέλθετε Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3° όροφο), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 181/2021)

Ο ραδιοφωνικός σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο. Η παρούσα κλήση να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ.
Ενόψει των ειδικών συνθηκών, παρακαλείσθε να προτιμήσετε την εξ αποστάσεως παρουσία σας επικοινωνώντας εγκαίρως με την Γραμματεία της Ολομέλειας (πλην Δευτέρας & Τρίτης - Αναστασία Μαραζίδου, 2131502307, Βαρβάρα Χαραλαμπάκη 2131502323)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρουμάνος

Παρατηρήσεις: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022 - Αρ.Πρωτ: 3899


Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Κλήσεις (δια Αναρτήσεων) Ραδιοφωνικών Σταθμών - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022