ΕΣΡ: Ακρόαση Τ/Σ A.EPSILON (Ν. Αττικής) την Τρίτη 21 Μαΐου 2019.

H συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «A.EPSILON» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 76/2019 απόφασης του ΕΣΡ.
(Φ.140/2019) (από αναβολή 7.5.2019 - άνευ κλητεύσεως)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Στην ίδια κατηγορία