ΕΣΡ: Ζητήματα Τηλεοπτικών & Ραδιοφωνικών Σταθμών που θα εξεταστούν κατά τη Συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2022.

Συνεδρίαση της Ανεξάρτητης Αρχής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΚΑΝΑΛΙ 9» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν την παρ. 3 περ. δ του άρθρου 14 του Ν 4339/2015- περί αδιάλειπτης λειτουργίας του σταθμού (Φ.309/2021)
(από αναβολή 9.11.2021)

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΚΟΣΜΟΣ TV» Νομού Iωαννίνων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν την παρ. 3 περ. δ του άρθρου 14 του Ν 4339/2015- περί αδιάλειπτης λειτουργίας του σταθμού (Φ.259/2020).
(από αναβολή 9.11.2021)

3. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΛΑΜΙΑ FM1» Νομού Φθιώτιδας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση σύμβασης μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού λόγω γονικής παροχής. (Φ. 111/2019)
(από αναβολή 9.11.2021)

4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «KONTRA CHANNEL» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση μεταβολής φυσιογνωμίας (άρθρο 39 ν. 4779/2021) (Φ.273/2021).
(από αναβολή 9.11.2021)

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «SMILE» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:

Ι) αίτηση θεραπείας (ΑΠ ΕΣΡ 6004/31.7.2015) κατά των με αριθμό 151/2013 και 419/2013 αποφάσεων του ΕΣΡ. (Φ.559/2015, Φ.115/2013 και Φ.621/2013)

ΙΙ) αίτηση θεραπείας (ΑΠ ΕΣΡ 6004/31.7.2015) κατά των με αριθμό 600/2013 και 483/2013 αποφάσεων του ΕΣΡ. (Φ.558/2015, Φ.754/2012 και Φ.925/2013)

ΙΙΙ) αίτηση θεραπείας (ΑΠ ΕΣΡ 6004/31.7.2015) κατά της με αριθμό 11/2015 (Φ.557/2015 και Φ.100/2014)

IV) αίτηση θεραπείας (ΑΠ ΕΣΡ 6004/31.7.2015) κατά της με αριθμό 12/2015 (Φ.556/2015 και Φ.20/2014)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης, 25 Ιανουαρίου 2022 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 19 /1/2022 - Αρ. Πρωτ: 252

Στην ίδια κατηγορία