ΕΤΕΡΜ-Θ: Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) (Αριστοτέλους 32).Συνάδελφοι,

Καλείστε στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021και ώρα 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) (Αριστοτέλους 32) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Οικονομικό και διοικητικό απολογισμό.
Προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.
Ορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών της Ένωσης.

ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ:

τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσουν τις εκλογές του Σωματείου για την ανάδειξη Α. Διοικητικού Συμβουλίου, Β. Ελεγκτικής Επιτροπής, Γ. Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) και Δ. Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πληροφορίες: www.etermth.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας Μακεδονίας - Θράκη (ΕΤΕΡΜ-Θ) - 24 Νοεμβρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία