ΕΣΡ: Ζητήματα T/Σ & Ρ/Σ στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης του (Δευτέρα 06.05.2019).

H συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.  Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «NICKELODEON» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .(Φ.311/2015)

2.  Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «NICKELODEON PLUS» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .(Φ.270/2015)

3.  Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση αύξησης εταιρικού κεφαλαίου ραδιοφωνικού σταθμού.(Φ.7/2012)

4.  Ακρόαση του ραδιοφωνικό σταθμού «ΗΧΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ν. Μεσσηνίας, (φορέας Χ.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ) για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. (Φ.427/2015)

5.  Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «MTV GREECE», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και έγκριση αποκτήσεως των νέων μετοχών. (Φ.188/2014)
(ακρόαση έγινε 11.11.2014)

6.  Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «MTV GREECE», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. (Φ.312/2015)

7.  Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΒ CHANNEL» Ν. Αττικής, (ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταβίβαση μετοχών. (Φ.290/2016)

8.  Ακρόαση του ραδιοφωνικό σταθμού «VIVA GR» Ν. Κοζάνης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταβίβαση ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.849/2012)

9.  Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 102,2», Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 4 του Π.Δ/τος 310/1996- μη υποβολή στοιχείων Π.Δ/τος 310/1996 και του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν.3592/2007-μη λειτουργία σταθμού την 28.11.2017, 1.8.2018. (Φ.102/2019)

10. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», Νομού Λέσβου,    για    παροχή    διευκρινίσεων    σχετικά    με    ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο11 παρ. 4 του Ν.3592/2007-μη λειτουργία σταθμού την 19.2.2014.(Φ.1342019)

11.  Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», Νομού Λέσβου,  για  παροχή  διευκρινίσεων  σχετικά  με  ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 4 του Π.Δ/τος 310/1996- μη υποβολή στοιχείων Π.Δ/τος 310/1996. (138.2019)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Στην ίδια κατηγορία