ΕΣΡ: Υποθέσεις Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Σταθμών στην Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 16 Νοεμβρίου 2021.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:

α) στα άρθρα 4 παρ. 2 του Συντάγματος, 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 24 του Ν. 4604/2019 περί σεβασμού της αρχής της ισότητας των φύλων και αποφυγής προβολής έμφυλων στερεοτύπων,

β) στα άρθρα 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, 1 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2328/1995, 2 παρ. 1 και 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ περί εξασφάλισης της ποιοτικής στάθμης προγράμματος και της τήρησης των κανόνων ευπρέπειας και καλαισθησίας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά και

γ) στα άρθρα 2 παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007 και 6 παρ. 2 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ περί σεβασμού της αξιοπρέπειας των τηλεθεατών.
(«BACHELOR II» 7, 8, 10, 16, 17, 23, 24.9.2021 και 1.10.2021)
(Φ. 305/2021)
 
2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «Scream 106,3» ήδη «Λαϊκός 106,3» Ν. Κοζάνης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα για έγκριση μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ. 264/2018)

3.    Ακρόαση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας «Ραδιοτηλεοπτικές Παραγωγές Ακτίνα ΑΕ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού «Galaxy 92FM» Ν. Αττικής και του κ. Χρήστου Γιακουμόπουλου, μετόχου της εταιρίας με την επωνυμία «Misticol Trading Limited», αγοράστριας εταιρίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα για έγκριση μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού.
(Φ. 291/2019)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2 ,το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 21 παρ. 3 & 6 του Συντάγματος, το άρθρο 1, το άρθρο 21 παρ. 1 και το άρθρο 26 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 21 του Ν.4074/2012, το άρθρο 2 παρ.3 & 6 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 65 παρ. 2 και το άρθρο 67 παρ. 1 & 2 του Ν. 4488/2017, τα άρθρα 1, 2, 3 παρ.1 και άρθρο 4 της ΥΑ 3586/2018- αξία ανθρώπου προστασία ατόμων με αναπηρίες (δυσμενείς διακρίσεις). (Φ. 79/2020) (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Διάγγελμα Πρωθυπουργού, 15/1/2020) (από αναβολή 11.10.2021)

5.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ1», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2 ,το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 21 παρ. 3 & 6 του Συντάγματος, το άρθρο 1, το άρθρο 21 παρ. 1 και το άρθρο 26 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 21 του Ν.4074/2012, το άρθρο 2 παρ.3 & 6 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 65 παρ. 2 και το άρθρο 67 παρ. 1 & 2 του Ν. 4488/2017, τα άρθρα 1, 2, 3 παρ.2 και άρθρο 4 της ΥΑ 3586/2018- αξία ανθρώπου προστασία ατόμων με αναπηρίες (δυσμενείς διακρίσεις). (Φ. 70/2020) (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Διάγγελμα Πρωθυπουργού, 15/1/2020) (από αναβολή 8.11.2021)
 
6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ3», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2 ,το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 21 παρ. 3 & 6 του Συντάγματος, το άρθρο 1, το άρθρο 21 παρ. 1 και το άρθρο 26 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 21 του Ν.4074/2012, το άρθρο 2 παρ.3 & 6 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 65 παρ. 2 και το άρθρο 67 παρ. 1 & 2 του Ν. 4488/2017, τα άρθρα 1, 2, 3 παρ.2 και άρθρο 4 της ΥΑ 3586/2018- αξία ανθρώπου προστασία ατόμων με αναπηρίες (δυσμενείς διακρίσεις). (Φ. 78/2020) (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Διάγγελμα Πρωθυπουργού, 15/1/2020) (από αναβολή 8.11.2021) 7. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΛΛΑΔΑ FM» Ν. Αττικής και του εκκαθαριστή της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση του δευτέρου για ανάκληση της με αριθμό 358/2013 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 94/2021)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 16 Νοεμβρίου 2021  - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 10 /11 /2021 - Αρ. Πρωτ: 5893

Στην ίδια κατηγορία