ΕΣΡ: Ζητήματα T/Σ & Ρ/Σ στην Ημερήσια Διάταξη της 32ης Συνεδρίασης (Μ. Δευτέρα 22.04.2019).

H 32η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM» Ν. Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 53 του Ν 2778/1999 και άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3592/2007 που αφορά στην υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού.(Φ.368/2016)
(από αναβολή 17/7/2018)

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND» πρώην «Ε CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν:
α) το άρθρο 9 παρ.1α του Ν. 2251/1994, το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010-
υπέρβαση νομίμου χρονικού ορίου διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεπώλησης. (Φ. 198/2015) (ροή προγράμματος 9/3/2015, 20.00-22.00)
β) το άρθρο 9 παρ.1α του Ν. 2251/1994, το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 23 παρ.1 του Π. Δ/τος 109/2010-
υπέρβαση νομίμου χρονικού ορίου διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεπώλησης. (Φ. 297/2015) (ροή προγράμματος 2/4/2015,18.45-22.00)
γ)το άρθρο 2 περ. ιγ', το άρθρο 12 παρ. 1, 2 & 5 εδ. α', β' του Π. Δ/τος 109/2010, την Οδηγία 1/2011 περ. 16&22- τοποθέτηση προϊόντος, το άρθρο 10 παρ. 1 και το άρθρο 20 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού διαφήμισης και τηλεπωλήσεων από λοιπό πρόγραμμα, το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου ανά ώρα, το άρθρο 9 του Ν. 2251/1994 ,το άρθρο 2 παρ. 1 περ. η'&ι'και το άρθρο 10 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- συγκεκαλυμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις. (Φ. 15/2016)
(ροή προγράμματος 23/12/2015,12.00-24.00) δ) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β' του Ν. 2863/2000, το άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β'του Ν. 4173/2013, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003- ποιοτική στάθμη εκπομπής, το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α' και το άρθρο 20 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού διαφήμισης και τηλεπωλήσεων από λοιπό πρόγραμμα, το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου. (Φ. 656/2015) (εκπομπή «Hashtag», 3/12/2015)
ε)το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 11 παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, την Οδηγία 1/2011 περ. Α παρ. 2, 15 - μη τήρηση κανόνων για χορηγία, το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου. (Φ. 177/2016) (εκπομπή «LIVE NEWS», 30&31/3/2016)
στ)το άρθρο 11 παρ. 1 & 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α'του Ν. 4173/2013, το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2462/1997, το άρθρο 47 εδ. β' του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 5 παρ. 1 και παρ. 2 του Π. Δ/τος 77/2003, Υπόδειξη 1/2011 - τεκμήριο αθωότητας, ποινική προδικασία, μετάδοση γεγονότος με αίσθημα ευθύνης, το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α' και το άρθρο 20 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού διαφήμισης και τηλεπωλήσεων από λοιπό πρόγραμμα. (Φ. 63/2016) (εκπομπή «Αποκαλυπτικά», 16&17/1/2016)
ζ) το άρθρο 11 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α'του Ν. 4173/2013, το άρθρο 11 παρ. 5 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2462/1997, το άρθρο 47 εδ. β' του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 11 παρ. 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 14 παρ. 1 και παρ. 2, το άρθρο 5α παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 11 του του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.Δ. 53/1974 (ΕΣΔΑ), το άρθρο 2 παρ. 2 του Π. Δ/τος 77/2003- τεκμήριο αθωότητας, ποινική προδικασία, ελευθερία τύπου, το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ια' και το άρθρο 11 παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, περ. Α παρ. 2 και παρ. 15 περ. Α της Οδηγίας 1/2011 του ΕΣΡ - χορηγία σε ενημερωτική εκπομπή, το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου. (Φ.234/2016) (Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων, 17&18/5/2016) (όλα από αναβολή 9.4.2019-άνευ κλητεύσεως)

3. Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων, το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 4339/2015- πιθανή παραβίαση διατάξεων περί δικτύωσης. (Φ. 44/2019)
(από αναβολή 26/3/2019)

4. Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «SMILE PLUS TV» Ν. Λάρισας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων, το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 4339/2015- πιθανή παραβίαση διατάξεων περί δικτύωσης. (Φ. 45/2019)
(από αναβολή 26.3.2019)

5. Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «SMILE TV» Ν. Ξάνθης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων, το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 4339/2015- πιθανή παραβίαση διατάξεων περί δικτύωσης. (Φ. 46/2019)(από αναβολή 26.3.2019)
6.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «HIT FM» Ν. Ροδόπης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση του για την ανάκληση των υπ’ αριθ. 407/28.7.2009,    458/29.9.2009,    558/1.12.2009 και 213/4.5.2010 αποφάσεων του ΕΣΡ. (Φ. 451/2015)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης -  19 Απριλίου 2019