ΕΣΡ: Απόρριψη Αίτησης Θεραπείας Τ/Σ ΒΕΡΓΙΝΑ TV Νομού Θεσσαλονίκης, για ανάκληση Απόφασης 5/2012.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 1/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:

poll-radio-playlist-oct-21-728x270


Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 23.11.2020 και ώρα 10:30 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») από τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό 6003/31.7.2015 αίτησης θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Νομού Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητεί να ανακληθεί η με αριθμό 5/9.1.2012 απόφαση του ΕΣΡ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 265/6.7.2020, ο οποίος χρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα Όλγα Γαρουφαλιά. Η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 584/7.7.2020 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας, παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε το λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 18.12.2020 και ώρα 14.30 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O δικηγόρος του σταθμού με την με αριθμ. πρωτοκ. 5773/18.12.2020 αίτησή του ζήτησε παράταση της προθεσμίας για κατάθεση υπομνήματος ως την
22.12.2020. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 5838/22.12.2020 υπόμνημα.

Την 11.1.2021 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-presence.gov.gr», ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα κατά τη συζήτηση) μέλη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά, που είχε ορισθεί, από τον Πρόεδρο, εισηγήτρια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος    

1. Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας . ». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ... Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

2.    Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:
Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

3.    Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η Διοίκηση δεν έχει, κατ’ αρχήν, υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της, οι οποίες έχουν διαφύγει τον ακυρωτικό έλεγχο ως εκ της παρόδου άπρακτης της προθεσμίας για την κατ’ αυτών άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως (ΣτΕ 2138/2019, ΣτΕ 1679/2018). Κάμψη της ανωτέρω γενικής αρχής συντρέχει μόνο σε περίπτωση ρητής, ειδικής και ανενδοίαστης προβλέψεως του νομοθέτη και δεν δύναται να συναχθεί από το όλο πνεύμα και το σκοπό των συνταγματικών διατάξεων (ΣτΕ ΟΛ. 2282/1992).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την προσβαλλόμενη απόφαση του ΕΣΡ, επιβλήθηκε στην αιτούσα η διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για μη αποστολή εκζητηθείσης ροής προγράμματος (και δη της 24ωρης ροής προγράμματος της 26.8.2011) όπως αυτή μεταδόθηκε από τον σταθμό.

Με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της, η οποία ασκήθηκε 3 χρόνια και σχεδόν 7 μήνες μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η επιβληθείσα κύρωση από το ΕΣΡ στον σταθμό πάσχει από πρόδηλη νομική πλημμέλεια λόγω της κακής συγκρότησης και σύνθεσής του.

Από τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα δεν προκύπτει η άσκηση αίτησης ακυρώσεως κατά της απόφασης 5/2012 του ΕΣΡ.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Δυνάμει των ανωτέρω, συνάγεται ότι η απόφαση 5/2012 του ΕΣΡ έχει καταστεί απρόσβλητη λόγω της προ πολλού απράκτου παρελεύσεως της κατά νόμο προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας για την άσκηση της σχετικής προσφυγής.

Σε κάθε δε περίπτωση δεν επικαλείται, ουδέ προσκομίζει οποιοδήποτε νέο (υπό την προεκτεθείσα έννοια) στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί διαφορετική κρίση του Συμβουλίου, ουδέ υφίσταται στην απόφαση σφάλμα που να προκύπτει εξ αυτής. Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση θεραπείας πρέπει να απορριφθεί.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ακόμα και αν ανεκαλείτο η εν λόγω απόφαση του ΕΣΡ, η Ολομέλεια του ΕΣΡ κατά την νέα κρίση της υπόθεσης θα επέβαλε στον σταθμό
πιθανώς την ίδια διοικητική κύρωση για την προαναφερθείσα παράβαση λόγω του αντικειμενικού χαρακτήρα των στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Απορρίπτει την με αριθμό πρωτοκόλλου 6003/31.7.2015 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» του Νομού Θεσσαλονίκης, για την ανάκληση της με αριθμό 5/2012 απόφασης του ΕΣΡ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11η Ιανουαρίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 22α Σεπτεμβρίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 1/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 22α Σεπτεμβρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία