ΕΣΡ: Υποθέσεις Ιδιωτικών & Δημόσιων Τηλεοπτικών Σταθμών που θα εξεταστούν στη Συνεδρίαση της Τρίτης 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:

Ι) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν (εξ αμελείας μετάδοση ανακριβούς γεγονότος, το οποίο ήταν προσβλητικό της προσωπικότητας του εγκαλούντος (δυσφημιστικό) και το οποίο μεταδόθηκε ως πληροφορία χωρίς να έχει ελεγχθεί (άρθρα 5 παρ. 1, 8 παρ. 1, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 362 ΠΚ) (Φ.73/2021)
(εκπομπή: Αλήθειες με τη Ζήνα, 11.11.2020)

ΙΙ) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α)το άρθρο 2 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος- αξία και τιμή ανθρώπου, β) το άρθρο 4 παρ. 1, το άρθρο 9 παρ. 2 και 4 - περί σεβασμού προσώπων, γ)το άρθρο 8 παρ.1, το άρθρο 5 παρ. 1 και 2, το άρθρο 14 και 15 του Π.Δ/τος 77/2003- ακρίβεια ειδήσεων, το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- σύγχυση και πρόκληση πανικού. (Φ.483/2015)
(Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 16.7.2015)
(από αναβολή 19.12.2017)

ΙΙΙ) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν α) το άρθρο 2 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος,- προστασία αξίας και τιμής του ανθρώπου, το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- περί ποιότητας εκπομπών, το άρθρο 2 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - περί ευπρέπειας, το άρθρο 26 παρ. 4 και 5 του Π.Δ/τος 109/2010, τα άρθρα 1,3 και 4 της με αρ. 6198/Ε/515/Ι/2000 Υπ. Απόφασης- περί προστασίας ανηλίκων. (Φ.392/2014)
(εκπομπή Φώτης και Μαρία 3.10.2014)
(από αναβολή 19.12.2017)

ΙV) Παραβίαση των διατάξεων περί προστασίας της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, και δη στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 66/2016 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία (ύστερα από αίτησή σας) ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 510/2010 απόφαση του ΕΣΡ. (Φ.128/2016)

V) Επανεξέταση, κατόπιν ακυρώσεως (και αναπομπής) της με αρ. 144/2015 απόφασης του ΕΣΡ, από την με αρ. 521/2018 απόφαση του ΣΤΕ (για μη νόμιμη συγκρότηση). (Φ.67/2021)
(και τα πέντε -5- από αναβολή 14.6.2021)

2.     Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ-2», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 26 παρ. 4 και 5 του ΠΔ 109/2010, το άρθρο 3 της με αριθμ. 6198/Ε/515/Ι/2000 Υπουργικής Απόφασης -σήμανση και προστασία ανηλίκων τηλεθεατών, το άρθρο 2 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού 2/1991- περί ευπρέπειας και καλαισθησίας. (Φ.202/2016)
(ξένες ταινίες: MIEHEN TYO και Bachelorette, 9.4.2016)
(από αναβολή 14.6.2021)

3.     Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ-1», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 8 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003- δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί, β) το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 77/2003- η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και πλήρης, γ) το άρθρο 14 και το άρθρο 15 του ΠΔ 77/2003- ακρίβεια, αντικειμενικότητα και πολυμέρεια των δελτίων ειδήσεων. (Φ 212/2020)
(Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 22.8.2019).

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 21 Σεπτεμβρίου 2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 15/9/2021 - Αρ. Πρωτ : 4835

Στην ίδια κατηγορία