ΕΣΡ: Ζητήματα Ρ/Σ στην Ημερήσια Διάταξη της 30ης Συνεδρίασης (Δευτέρα 15.04.2019).

Η 30η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «Ραδιόφωνο 24/7 88,6» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 5 εδάφ. στ’ του Ν. 3592/2007 (μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος σταθμού από μη ενημερωτικό σε ενημερωτικό και μετάδοση ενημερωτικού προγράμματος) (Φ.357/2017) (από αναβολή 1.4.2019-άνευ κλητεύσεως)

2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΘΕΜΑ 104,6» Ν. Αττικής και των ραδιοφωνικών σταθμών: α) «ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM» Ν. Λακωνίας, β) «ΘΕΜΑ ΠΑΤΡΑΣ» Ν. Αχαΐας, γ) «STAR RADIO» Ν. Δωδεκανήσου, δ) «ΡΑΔΙΟ ΡΟΥΜΕΛΗ» Ν. Φθιώτιδας, ε) «ΗΛΕΚΤΡΑ 98,8 FM STEREO» Ν. Κορίνθου, στ) «ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ» Ν. Μαγνησίας, ζ) «ΗΧΩ 102,7» Ν. Ιωαννίνων, η) «ΑΝΤΕΝΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ν. Χανίων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 5 εδάφ. στ’ του Ν. 3592/2007 -μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος σταθμού από μη ενημερωτικό σε ενημερωτικό και μετάδοση ενημερωτικού προγράμματος από αναμεταδιδόμενο μη ενημερωτικό σταθμό, στο πλαίσιο αιτημάτων δικτύωσης. (Φάκελοι: α) 103/2018, β)104/2018, γ) 151/2018, δ)165/2018, ε) 14/2019, στ) 15/2019, ζ) 16/2019, η) 150/2018) (από αναβολή 18.3.2019-άνευ κλητεύσεως)


Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης -  12 Απριλίου 2019

Στην ίδια κατηγορία