ΕΣΡ: Απόρριψη Αιτήματος που αφορά στον Ρ/Φ Σταθμό ΚΡΗΤΗ FM 87,5 Νομού Αττικής.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 31/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:

poll-radio-playlist-oct-21-728x270


Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 16.3.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω του «epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Καλλιόπη Διαμαντάκου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτ. 5526/2.12.2019 αίτησης του Γεωργίου Παττακού, φερόμενου ως φορέα του ρ/σ ΚΡΗΤΗ FM 87,5 Νομού Αττικής, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2675/26.6.2020 και 4326/8.10.2020 αιτήσεις, καθώς και με το υπ’ αριθμ. 1710/29.3.2021 υπόμνημα του αιτούντος. Ζητείται «να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 274/2.6.2009 απόφαση του Συμβουλίου» και «να χορηγηθεί στον αιτούντα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού...».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 331/8.9.2020, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. O Ειδικός Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 872/ΕΣ/29.10.2020 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστησαν ο αιτών και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Σπυρίδων Μέτος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 29.3.2021 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο αιτών κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 1710/29.3.2021 υπόμνημα.

Την 19.4.2021 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω του «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη . Από το μέλος Γιώργος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση την απούσα κατά την συζήτηση Καλλιόπη Διαμαντάκου αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε.

Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ... Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».
Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Στη προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθμ. 274/2009 απόφασή του το παρόν Συμβούλιο απέρριψε την αρχική αίτηση με το εξής σκεπτικό:

«Ουδόλως αποδείχθηκε ότι ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ΚΡΗΤΗ FM 87,5 Νομού Αττικής ανήκε κατά την 31.12. 2004 στον αιτούντα Γεώργιο Παττακό, ούτε αυτός είχε υποβάλει αίτηση προς έκδοση νομίμου αδείας για τον ραδιοφωνικό σταθμό κατά μία εκ των δύο διαδικασιών που προηγήθησαν για την έκδοση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών στο Νομό Αττικής. Δεν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς έκδοση της αιτουμένης βεβαιώσεως. Η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί».

Με την κρινόμενη αίτηση θεραπείας δεν προσκομίζεται κανένα «νέο» δεδομένο, υπό την προεκτεθείσα έννοια, στο οποίο να μπορεί να θεμελιωθεί το υποβαλλόμενο αίτημα, αλλά επαναλαμβάνονται τα ίδια επιχειρήματα, τα οποία προβλήθηκαν κατά την διαδικασία που προηγήθηκε της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης και τα οποία απορρίφθηκαν. Σημειώνεται δε ότι: (

α) Τόσο η αρχική αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Νομίμου Λειτουργίας, όσο και οι αιτήσεις συμμετοχής στους προηγηθέντες διαγωνισμούς είχαν υποβληθεί ιδίω ονόματι από τρίτο πρόσωπο, ονομαζόμενο Απόστολο Σταυράκη, χωρίς καμία εμφανή αναφορά στον αιτούντα Γεώργιο Παττακό ως αντιπροσωπευόμενο. 

(β) Ο αιτών Γεώργιος Παττακός προσκομίζει και επικαλείται «εξώδικη διαμαρτυρία - απάντηση - αίτηση» του Απ. Σταυρακάκη (από 18.10.2019), στην οποία ο τελευταίος φέρεται να δηλώνει ότι ο ως άνω ρ/σ ανήκε πάντοτε στον αιτούντα και ότι ο ίδιος εμφανιζόταν εικονικά ως ιδιοκτήτης. Προσθέτει δε ο αιτών ότι: «οι ανωτέρω αναφορές του κ. Απόστολου Σταυρακάκη συνιστούν εξώδικη ομολογία κατά την έννοια του άρθρου 352 § 2 ΚΠολΔ...».

(γ) Προσκομίζει επίσης και επικαλείται ο αιτών απόφαση ποινικού δικαστηρίου, με την οποία αυτός καταδικάσθηκε για παράνομη λειτουργία του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού, ενώ συγχρόνως αθωώθηκε για το ίδιο αδίκημα ο Απ. Σταυρακάκης.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Υπό τα εκτεθέντα, η αίτηση είναι απορριπτέα, διότι τα επικαλούμενα ως άνω στοιχεία (εξώδικη ομολογία και ποινική απόφαση) δε συνιστούν «νέα δεδομένα», υπό την προεκτεθείσα έννοια, δυνάμενα να μεταβάλουν το πρόσωπο (ήτοι τον Απ. Σταυρακάκη) το οποίο υπέχει, κατά τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία, τις (δημοσίου δικαίου) υποχρεώσεις ως φορέας ραδιοφωνικού σταθμού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19η Απριλίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 29η Ιουλίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 31/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 29 Ιουλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία