ΕΣΡ: Υπόθεση Ρ/Φ Σταθμού που θα συζητηθεί στη Συνεδρίαση της Δευτέρας 26 Ιουλίου 2021.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση των:

Ι) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ, ως φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ΧΑΝΙΑ 98,9 FM» νομού Χανίων (πωλητή) και δικαιούχου της οικείας ΒΝΛ, και

ΙΙ) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ, αγοραστή του ραδιοφωνικού σταθμού «ΧΑΝΙΑ 98,8 FM» (με σύμβαση τελούσα υπό επεξεργασία)

α) για παροχή εξηγήσεων σχετικά με την γνωστοποιηθείσα στο ΕΣΡ μεταβίβαση από τον πρώτο στον δεύτερο (άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4779/2021).

β) σχετικά με παραβίαση της υποχρέωσης του φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται ο ίδιος τον Σταθμό. (άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 4339/2015 και άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύουν).

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης 26ης Ιουλίου 2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 22/7/2021 - Αρ. Πρωτ : 4265