ΕΣΡ: Υποθέσεις Τηλεοπτικών Σταθμών που θα εξετασθούν κατά τη Συνεδρίαση της Δευτέρας 5 Ιουλίου 2021.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «NICKELODEON», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:

Ι) Επανάκριση υπόθεσης λόγω ακύρωσης (με την υπ’ αριθμ. Απόφαση ΣΤΕ 1907/2020) της απόφασης 253/2015 του ΕΣΡ για τυπικούς λόγους -λόγω μη νόμιμης συγκρότησης. (Φ. 186/2021)

ΙΙ) Ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ.    6 Ν. 3587/2007 Μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών. (ροή προγράμματος 30.5.2015 - 08.00 - 22.00) (Φ. 408/2015)

ΙΙΙ) Ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ.6 Ν.3587/2007 - Μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών. (24ωρη ροή προγράμματος 21.3.2015 ) (Φ. 357/2015)

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «NICKELODEON PLUS» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:

Ι) το άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 6 Ν. 3587/2007- Μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών. (24ωρη ροή προγράμματος 21.3.2015 ) (Φ. 358/2015)

ΙΙ) άρθρα 15 παρ. 2 και 21 παρ. 1 Συντάγματος, 26 Π.Δ. 109/2010, 9 Κανονισμός 2/1991, 1 ΥΑ 6138/2000- Προστασία ανηλίκων και σήμανση εκπομπών. (ροή προγράμματος 16.7.2015, 15.45, 17.15, 23.03, 18.35) (Φ. 563/2015)

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων που αφορούν:

Ι) α) τα άρθρα 7 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010 και 4 του Π.Δ. 77/2003 - περί απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων και πρόκλησης μίσους λόγω αναπηρίας και β) τα άρθρα 2 παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 β του Ν. 2328/1995, 7 παρ. 2 του Π.Δ. 109/2010, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 και 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - περί υποχρέωσης σεβασμού προσωπικότητας αναφερόμενου σε εκπομπή προσώπου .
(«ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ» 16.2.2016) (Φ. 71/2016)
(από αναβολή 12.12.2017)

ΙΙ) α) τα άρθρα 5 παρ. 2 του Συντάγματος, 7 του Π.Δ. 109/2010
- περί απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων λόγω φύλου και β) τα άρθρα 2 παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 β του Ν. 2328/1995, 7 παρ. 2 του Π.Δ. 109/2010 και 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - περί υποχρέωσης σεβασμού αξίας ατόμου και γυναικείας αξιοπρέπειας.
(«ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ» 30.5.2017) (Φ. 335/2017)
 
4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων που αφορούν:

Ι) α) τα άρθρα 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 και 26 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010    - περί απαγόρευσης δραματοποιημένης
παρουσίασης γεγονότων και β) το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003 - περί μετάδοσης γεγονότων χωρίς πρόκληση πανικού στο κοινό.
(LIVE NEWS ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 27.10.2017) (Φ. 50/2018)

ΙΙ) α) τα άρθρα 15 παρ. 2 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος, 26 παρ. 4 του Π.Δ. 109/2010 - περί προστασίας ανηλίκων και β) τα άρθρα 26 παρ. 5 α και παρ. 7 του Π.Δ. 109/2010 και 1 και 3 της ΥΑ 6138/2000 - περί σήμανσης εκπομπών.
(HASHTAG 18.4.2017) (Φ. 215/2017)

ΙΙΙ) α) το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010 - περί απαγόρευσης μετάδοσης εκπομπών που εκμεταλλεύονται τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις και β) το άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - περί υποχρέωσης σεβασμού Συντάγματος και θεσμών. (LA BIRI BIRI 6.6.2017) (Φ. 328/2017)

IV)    α) τα άρθρα 10 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010 και 3 παρ. 1 του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ - περί υποχρέωσης σαφούς αναγνώρισης οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων και β) το άρθρο 7 α του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 5 παρ. 1 Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ - περί υποχρέωσης αποφυγής παραπλάνησης κοινού.
(ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ MEDI JEUNESSE 4, 5, 28 και 29.10.2018) (Φ. 357/2018)

V)    α) τα άρθρα 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 και 26 παρ. 1 του
Π.Δ. 109/2010    - περί απαγόρευσης δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων.
(ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ 12.2.2017) (Φ. 273/2017)

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «BHMA TV» N. Ιωαννίνων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων που αφορούν: α) τα άρθρα 5 και 2 του Π.Δ. 77/2003 - περί υποχρέωσης μετάδοσης γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης και με σεβασμό στους θεσμούς και β) το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ. 77/2003 -περί υποχρέωσης ευπρεπούς εκφοράς λόγου . («ΒΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» 15.5.2018) (Φ. 266/2018)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 5 Ιουλίου 2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 - Αρ. Πρωτ: 3821