ΕΣΡ: Ζητήματα Τ/Σ στην Ημερήσια Διάταξη της 29ης Συνεδρίασης (Τρίτη 09.04.2019).

H 29η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND» πρώην «E CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν:
α) το άρθρο 9 παρ.1α του Ν. 2251/1994, το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010-
υπέρβαση νομίμου χρονικού ορίου διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεπώλησης. (Φ. 198/2015) (ροή προγράμματος 9/3/2015, 20.00-22.00)
β) το άρθρο 9 παρ.1α του Ν. 2251/1994, το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 23 παρ.1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση νομίμου χρονικού ορίου διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεπώλησης. (Φ. 297/2015) (ροή προγράμματος2/4/2015,18.45-22.00)
γ)το άρθρο 2 περ. ιγ', το άρθρο 12 παρ. 1, 2 & 5 εδ. α', β' του Π. Δ/τος 109/2010, την Οδηγία 1/2011 περ. 16&22- τοποθέτηση προϊόντος, το άρθρο 10 παρ. 1 και το άρθρο 20 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού διαφήμισης και τηλεπωλήσεων από λοιπό πρόγραμμα, το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου ανά ώρα, το άρθρο 9 του Ν. 2251/1994 ,το άρθρο 2 παρ. 1 περ. η'&ι'και το άρθρο 10 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- συγκεκαλυμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις. (Φ. 15/2016)
(ροή προγράμματος23/12/2015,12.00-24.00) δ) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β' του Ν. 2863/2000, το άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β'του Ν. 4173/20ΐ3, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003- ποιοτική στάθμη εκπομπής, το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α' και το άρθρο 20 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού διαφήμισης και τηλεπωλήσεων από λοιπό πρόγραμμα, το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου. (Φ. 656/2015) (εκπομπή «Hashtag», 3/12/2015)
ε)το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 11 παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, την Οδηγία 1/2011 περ. Α παρ. 2, 15 - μη τήρηση κανόνων για χορηγία, το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου. (Φ. 177/2016) (εκπομπή «LIVE NEWS», 30&31/3/2016)
στ)το άρθρο 11 παρ. 1 & 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α'του Ν. 4173/2013, το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2462/1997, το άρθρο 47 εδ. β' του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 5 παρ. 1 και παρ. 2 του Π. Δ/τος 77/2003, Υπόδειξη 1/2011 - τεκμήριο αθωότητας, ποινική προδικασία, μετάδοση γεγονότος με αίσθημα ευθύνης, το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α' και το άρθρο 20 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού διαφήμισης και τηλεπωλήσεων από λοιπό πρόγραμμα. (Φ. 63/2016) (εκπομπή «Αποκαλυπτικά», 16&17/1/2016)
ζ) το άρθρο 11 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α'του Ν. 4173/2013, το άρθρο 11 παρ. 5 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2462/1997, το άρθρο 47 εδ. β' του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 11 παρ. 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 14 παρ. 1 και παρ. 2, το άρθρο 5α παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 11 του του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.Δ. 53/1974 (ΕΣΔΑ), το άρθρο 2 παρ. 2 του Π. Δ/τος 77/2003- τεκμήριο αθωότητας, ποινική προδικασία, ελευθερία τύπου, το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ια' και το άρθρο 11 παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, περ. Α παρ. 2 και παρ. 15 περ. Α της Οδηγίας 1/2011 του ΕΣΡ - χορηγία σε ενημερωτική εκπομπή, το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου. (Φ.234/2016)
(Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων, 17&18/5/2016).

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ια', περ. η', περ. ι' και το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ' του Π. Δ/τος 109/2010, περ. Α παρ. 5 και παρ. 6 της Οδηγίας 1/2011- μη τήρηση κανόνων χορηγίας, το άρθρο 10 παρ. 1 και το άρθρο 20 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 2 του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ- αρχή διαχωρισμού προγράμματος από οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, συγκεκαλυμμένη διαφήμιση. (Φ. 377/2017)
(Εκπομπή «Happy Day», 29/12/2016)

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν:
α) το άρθρο 15 παρ. 2 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο24 παρ.1 εδ. δ' του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 3 παρ. 1 και το άρθρο 17 του Ν. 2101/1992, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 9 παρ. 1 και παρ. 3 και το άρθρο 10 παρ. 4 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, η Υπόδειξη 1/2014 σημ. Γ'παρ. 2, το άρθρο 26 παρ. 5 εδ. α',β' & παρ. 7 εδ. γ'του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 1 και το άρθρο 3 της Υ. Α. 6138/2000, την Υπόδειξη 1/2014, σημ. Α'παρ. 1- προστασία ανηλίκων τηλεθεατών, αναντστοιχία σήμανσης, το άρθρο 23 παρ. 1 και παρ. 3 εδ. α' -υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου. (Φ. 660/2015) (Ξένη ταινία «Flight»,11/10/2015)
β) το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 11 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α' του Ν. 4173/2013- τεκμήριο αθωότητας κατηγορουμένου, το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Συνάγματος, το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. δ' του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 3 παρ. 1 και το άρθρο 17 του Ν. 2101/1992, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 4173/2013- προστασία ανηλίκων τηλεθεατών. (Φ.401/2018) (εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», 6,7,10,11,12/12/2018).

4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 106 παρ. 2 του
Συντάγματος, το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β' του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 7 παρ. 2 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α’ και β’ του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 11 παρ. 1 και παρ. 5 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α' του Ν. 4173/2013- προστασία μνήμης τεθνεώτος, τεκμήριο αθωότητας κατηγορουμένων και προσδιορισμό της ταυτότητάς τους, το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. δ’ του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ε.Ε., το άρθρο 3 παρ. 1 και το άρθρο 17 του Ν. 2101/1992, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 4173/2013- προστασία ανηλίκων τηλεθεατών. (Φ.400/2018) (εκπομπή «Σήμερα», 6,7,10,11,12/12/2018)

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «Α Epsilon TV» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 7 περ. α’ του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991- πιθανή παραπλάνηση τηλεθεατών ως προς την κλήρωση και απόδοση προσφερόμενων επάθλων τηλεοπτικών διαγωνισμών, το άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991- πιθανή προσβολή αξιοπρέπειας τηλεθεατών και συμμετεχόντων από τους όρους υλοποίησης τηλεοπτικών διαγωνισμών και απονομής των προσφερόμενων επάθλων,το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991- πιθανή ύπαρξη προσυνεννόησης σε τηλεοπτικούς διαγωνισμούς.
(εκπομπές «Αποκαλυπτικά live» , «Αποκαλυπτικά live night show», «Μένιος live» από 22/12/2018 έως 24/2/2019)

6. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕ channel» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 7 περ. α’ του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991- πιθανή παραπλάνηση τηλεθεατών ως προς την κλήρωση και απόδοση προσφερόμενων επάθλων τηλεοπτικών διαγωνισμών, το άρθρο 6 παρ. 2 Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991- πιθανή προσβολή αξιοπρέπειας τηλεθεατών και συμμετεχόντων από τους όρους υλοποίησης τηλεοπτικών διαγωνισμών και απονομής των προσφερόμενων επάθλων , το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού
2/1991- πιθανή ύπαρξη προσυνεννόησης σε τηλεοπτικούς διαγωνισμούς. (εκπομπές «Αποκαλυπτικά live» , «Αποκαλυπτικά live night show», «Μένιος live» από 22/12/2018 έως 24/2/2019)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - 05 Απριλίου 2019

Στην ίδια κατηγορία