ΕΣΡ: Θέματα Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Σταθμών - Συνεδρίαση Τρίτη 6 Απριλίου 2021.

Η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΗΜΕΡΑ FM» Νομού Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.232/2020) (από αναβολή 10.1l.2020)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ» Ν. Έβρου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν:

α) στο άρθρου 5 παρ. 5, 7 παρ.2, 15 παρ. 2 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος, στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4173/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2328/199, στο άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003- διατύπωση παντελώς αστήρικτων απόψεων και θεωριών για την πανδημία του κορονοϊού που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία και να προκαλέσουν σύγχυση και πανικό στο κοινό.

β) στο άρθρο 2 παρ. 3 και στο άρθρο 13 παρ. 2 του Π.Δ. 109/2010- αμφισβήτηση της συνταγματικής έννομης τάξεως και των συνταγματικών θεσμών και υποκίνηση σε ανυπακοή και παραβίαση των μέτρων κατά του κορονοϊού, μέσω της προβολής αντιεπιστημονικών και επικίνδυνων για την ανθρώπινη ζωή και υγεία θέσεων και απόψεων.

γ) στο άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 77/2003 και στο άρθρο 7 παρ. 1 του ΠΔ 109/2010- διατύπωση μισαλλόδοξων θέσεων και απόψεων στη βάση ιδίως θρησκευτικών πεποιθήσεων και της εθνοτικής καταγωγής.

δ) στο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/ΐ995, στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015, στο άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ 109/2010 - παραβίαση της συνταγματικά επιβαλλόμενης ποιοτικής στάθμης προγράμματος, μέσω της μετάδοσης συνωμοσιολογικών θεωριών και επικίνδυνων για την ανθρώπινη ζωή και υγεία θέσεων και απόψεων.
(εκπομπή: Αποκάλυψις, 26.09.2020)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND» πρώην «EPSILON», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο 26 παρ. 4 του Π.Δ/τος 109/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 4002/2011- πιθανή προβολή μη τυχερού παιγνίου με επικίνδυνο για τους ανηλίκους περιεχόμενο - (Φ.392/2017) (ΤΗΛΕΚΥΒΟΣ 13.7.2017 έως 8.9.2017) (από αναβολή 10.11.2020)

4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΗΡΑΚΛΕΙΟ FM» Νομού Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά των με αριθμό 4/2019, 33/2009 και 180/2009 αποφάσεων του ΕΣΡ. (Φ.238/2019) (από αναβολή 10.11.2020)

5.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» Νομού Χαλκιδικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρα 53 του Ν 2778/1999 και στο άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3592/2007 που αφορά στην υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.112/2020) (από αναβολή 10.11.2020)

6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EUROPE ONE» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν:

Ι) τα άρθρα 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 2 παρ. 1 του Ν. 4339/2015, 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, 2 παρ. 1 και 4 του ΠΔ. 77/2003, 2 παρ. 1 και 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- ποιοτική στάθμη προγράμματος. (Φ.239/2020) (εκπομπή Ή ΣΤΗΝ Α ή ΣΤΗΝ Β ΟΛΟΙ ΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΜΙΤΑ, 15.06.2020)

II) α) τα άρθρα 5 παρ. 1 & 2 και 8 παρ. 1 του ΠΔ.77/2003- μετάδοση ψευδούς είδησης ως γεγονότος,
β)τα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 9 παρ. 2 του ΠΔ.77/2003, 7 παρ. 2 του ΠΔ.109/2010, 3 παρ. 1 περ. β του Ν.2328/1995- προσβολή προσωπικότητας μητέρας δολοφονηθέντος από μετάδοση ψευδούς ειδήσεως,

γ) τα άρθρα 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 2 παρ. 1 του Ν. 4339/2015, 1 παρ. 1 του Ν.2328/1995, 2 παρ. 1 & 4 του Π.Δ. 77/2003, 2 παρ. 1 & 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- ποιότητα προγράμματος- εκφορά λόγου. (Φ.357/2020) (εκπομπή Ή ΣΤΗΝ Α ή ΣΤΗΝ Β ΟΛΟΙ ΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΜΙΤΑ, 11.10.2020) (και τα δύο από αναβολή 10.11.2020)

7. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «PRESSING 90,1 FM» Ν. Λαρίσης, κατά την οποία, πρόκειται να εξετασθεί καταγγελία του Αλεξίου Κούγια για προσβολή της προσωπικότητάς του με εκπομπές ραδιοφωνικού σταθμού της 17-5-2019 και της 18-5-2019 και συγκεκριμένα: α) Με τον χαρακτηρισμό του καταγγέλλοντος (φερόμενο ως γενόμενο από «άγνωστο νεαρό άτομο που συνομιλούσε τηλεφωνικώς με δημοσιογράφο) ως «βλάκα» και με την αναφορά στον καταγγέλλοντα ως ευρισκόμενο σε «παράλληλο σύμπαν» και ως έχοντα «παραληρήματα»,

β) Με την φράση (δημοσιογράφου) απευθυνόμενη προς τον καταγγέλλοντα «εσείς δεν έχετε την ηθική υπόσταση να μιλάτε για ηθική.,.όταν λέτε για τον ...ότι είναι καταραμένος που δεν του έδωσε ο Θεός παιδιά» και

γ) Με το γεγονός ότι ο σταθμός ασχολήθηκε επιμόνως, καθ’ υπερβολήν και χωρίς εμφανή έννομη σκοπιμότητα, (επί πολλές ημέρες και επί πολλές ώρες κάθε μέρα) με το πρόσωπο του καταγγέλλοντος ως προέδρου Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (άρθρο 2 παρ. 1 και 5 παρ. 2 του Συντάγματος, 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003, 3 παρ. 1 περ. β του Ν. 2328/1995, 7 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010). (Φ.69/2020) (εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΕΠΙΘΕΣΗ 17-5-2019 ΚΑΙ TSOUMBOX 18/5/2019) (από αναβολή 10.11.2020)

8.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «a. EPSILON» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 7 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 5 παρ. 1 περ. β του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 γ παρ. 1 & 4, 9 ε περ. 1 και 9 στ περ. ηθ του Ν. 2251/1994- πιθανή παραπλάνηση κοινού από την αποσιώπηση ουσιωδών πληροφοριών σε σχέση με την απάντηση «δωρεάν προσφοράς» στο πλαίσιο τηλεπώλησης προϊόντων. (Φ.240/2019) (εκπομπή ANITA AIRLINES -14.4.2019) (από αναβολή 10.11.2020)

9.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν:

Ι) στα άρθρα 5 παρ. 1 και 2 και 8 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003)- ενδεχόμενη μετάδοση ως είδησης ανακριβών ισχυρισμών περί α) κατασκευής κορονοϊού σε εργαστήριο και β) την ύπαρξη εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου έτοιμων προς χρήση. (Φ.194/2020) (εκπομπή: ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 30.4.2020)

ΙΙ) α) στα άρθρα 5 παρ. 1 & 2 και 8 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- προβολή φωτογραφίας φερόμενων παράτυπων μεταναστών με παραπληροφόρηση του κοινού τόσο για το περιεχόμενο όσο και για την πηγή της, και

β) στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 & 2 του Συντάγματος, 9 παρ. 12 του Π.Δ/τος 77/2003, 3 παρ. 1 περ β του Ν. 2328/1995, 7 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010- πιθανή προσβολή προσωπικότητας επιχειρηματία του οποίου η εικόνα προβλήθηκε μεταξύ των φερόμενων συλληφθέντων. (Φ.120/2020) (εκπομπή: ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 5.3.2020) (και τα δύο από αναβολή 10.11.2020)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη 16ης Συνεδρίασης - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 1η Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτ : 1874