ΠΕΙΡΑΣ: Αίτημα Παράτασης Υποβολής ΠΔ 310 προς το ΕΣΡ.

Με την επιστολή της προς το ΕΣΡ, η ΠΕΙΡΑΣ ζήτησε παράταση των ημερομηνιών υποβολής των στοιχείων του ΠΔ 310, τα οποία υποβάλλονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας, λόγω του ότι η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων δυσχεραίνεται λόγω του lockdown.Πληροφορίες - Εγγραφές Μελών: www.peiras.gr

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.) - 29 Μαρτίου 2021