ΕΣΡ: Θέματα Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Σταθμών (Συνεδρίαση Τρίτη, 30η Μαρτίου 2021).

Η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «STUDIO 7», Νομού Καβάλας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996 από την εγγραφή του στο Μητρώο. (από αναβολή 23/2/2021) (Φ.214/2018)

2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «URP 92,6», Νομού Καβάλας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996. (από αναβολή 23/2/2021) (Φ.212/2018)

3.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «NOW RADIO», Νομού Καβάλας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996. (από αναβολή 23/2/2021) (Φ.213/2018 και 75/2021)
 
4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «OVER FM» πρώην «ΣΤΥΛ FM», Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση αναστολής της με αρ. 121/2020 απόφασης του ΕΣΡ (Φ.74/2021)

5.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» Νομού Κοζάνης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση αλλαγής κέντρου εκπομπής. (Φ. 93/2018)
(από αναβολή 16-3-2021)

6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA CHANNEL 3», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με επανάκριση υπόθεσης μετά από ακύρωση στο ΣτΕ. (Φ. 62/2021)
(από αναβολή 16-3-2021)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη 16ης Συνεδρίασης - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 24η Μαρτίου 2021 - Αρ. Πρωτ : 1622