ΕΣΡ: Ζητήματα Τ/Σ & Ρ/Σ στην Ημερήσια Διάταξη της 26ης Συνεδρίασης (Δευτέρα 01.04.2019).

H 26η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση της εταιρείας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού «TV ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΣ» Ν. Δωδεκανήσου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων. (Φ. 227/2018) (από αναβολή 18.3.2019-άνευ κλητεύσεως)

2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «Ραδιόφωνο 24/7 88,6» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 5 εδάφ. στ’ του Ν. 3592/2007 (μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος σταθμού από μη ενημερωτικό σε ενημερωτικό και μετάδοση ενημερωτικού προγράμματος) (Φ.357/2017)
(από αναβολή 18.3.2019-άνευ κλητεύσεως)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης -  28 Μαρτίου 2019

Στην ίδια κατηγορία