ΕΣΡ: Θέματα Ραδιοφωνικών στην 59η Συνεδρίαση (Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021).

Η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗ» Νομού Μεσσηνίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996.(Φ.210/2018) Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «STUDIO 7», Νομού Καβάλας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996 από την εγγραφή του στο Μητρώο. (Φ.214/2018)
Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

3.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «URP 92,6», Νομού Καβάλας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996. (Φ.212/2018) Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «GALAXY», Νομού Αρκαδίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996. (Φ.24/2018) και (Φ.197/2018) Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

5.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΟΡΑΜΑ», Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996. (Φ.285/2018)
Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

6.     Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού    «ΑΝΤΕΝΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 97,7», Νομού Αργολίδας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996 (Φ.293/2018)
Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

7.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «NOW RADIO», Νομού Καβάλας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/1996. (Φ.213/2018)
Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

8.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΖΕΝΙΘ», Νομού Κορινθίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.32/2017)
Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

9.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ», Νομού Χίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.367/2016)
Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

10.Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΤΑΘΜΟΣ», Νομού Μεσσηνίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού . (Φ.86/2017)
Ο Σταθμός καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο.

ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΣΡ (ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη 59ης Συνεδρίασης - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 1η  Φεβρουαρίου 2021 - Αρ. Πρωτ : 472

Στην ίδια κατηγορία