14 Σημαντικές υποθέσεις Περιφερειακών Τ/Σ στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης του ΕΣΡ (Τρίτη 26.03.2019) - Ορθή Επανάληψη!

H Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «TV ΔΕΛΤΑ ΔΡΑΜΑΣ» Ν. Δράμας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ερώτημα της ενδεχόμενης διαγραφής του από τον πίνακα λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

2.    Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕ TV» πρώην «ΤΗΛΕ ΚΡΗΤΗ» Ν. Λασιθίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ερώτημα της ενδεχόμενης διαγραφής του από τον πίνακα λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

3.    Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «ΕΛΛΑΔΑ TV» Ν. Λακωνίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ερώτημα της ενδεχόμενης διαγραφής του από τον πίνακα λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας. (Φ. 25/2019)

4.    Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων, το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν.4339/2015- πιθανή παραβίαση διατάξεων περί δικτύωσης. (Φ. 44/2019)

5.    Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «SMILE PLUS TV» Ν. Λάρισας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων, το άρθρο 14παρ. 6 του Ν.4339/2015- πιθανή παραβίαση διατάξεων περί δικτύωσης. (Φ. 45/2019)

6.    Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «SMILE TV» Ν. Ξάνθης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων, το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν.4339/2015- πιθανή παραβίαση διατάξεων περί δικτύωσης. (Φ. 46/2019)

7.    Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων, το άρθρο 14 παρ. 6  του  Ν.4339/2015- πιθανή παραβίαση διατάξεων περί δικτύωσης. (Φ. 47/2019)

8.    Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕ TV» πρώην «ΤΗΛΕ ΚΡΗΤΗ» Ν. Λασιθίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούντο άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων, το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 4339/2015- πιθανή παραβίαση διατάξεων περί δικτύωσης.(Φ.48/2019)

9.    Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «ASTRA TV» Ν. Μαγνησίας,    για    παροχή διευκρινίσεων σχετικά    με ενδεχόμενη
παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995- μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων, το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν.4339/2015- πιθανή παραβίαση διατάξεων περί δικτύωσης. (Φ. 49/2019)

10.   Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕ TV» πρώην «ΤΗΛΕ ΚΡΗΤΗ» Ν. Λασιθίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 14 παρ. 4 και 6 του Ν. 4339/2015- πλήρης απουσία αυτονόμου προγράμματος-παράνομη αναμετάδοση προγράμματος του περιφερειακού σταθμού «Α Εpsilon» Νομού Αττικής.(Φ.2/2019)
(από αναβολή 5.3.2019- άνευ κλητεύσεως)

11.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «Α Epsilon TV» N. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 14 παρ. 4 και 6 του Ν. 4339/2015, το άρθρο 14α παρ. 4 του
Ν. 4339/2015- απουσία αυτονόμου προγράμματος- παράνομη αναμετάδοση προγράμματος (εμπλεκόμενοι σταθμοί «ΑΕ channel» Νομού Θεσσαλονίκης, «ΑΕ» Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, «Α ΝΕΤ» Ν. Μεσσηνίας, «ΑΕ» Ν. Λασιθίου)-εκπομπή κατά τρόπο που προσήκει σε σταθμό εθνικής εμβέλειας . (Φ. 62/2019)
(από αναβολή 5.3.2019- άνευ κλητεύσεως)

12.     Aκρόαση    του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕ channel» N. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 14 παρ. 4 και 6 του Ν. 4339/2015, το άρθρο 14α παρ. 4 του Ν. 4339/2015- απουσία αυτονόμου προγράμματος- παράνομη αναμετάδοση προγράμματος (εμπλεκόμενοι σταθμοί «Α Epsilon» Νομού Αττικής, «ΑΕ» Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης)- εκπομπή κατά τρόπο που προσήκει σε σταθμό εθνικής εμβέλειας.(Φ. 63/2019)
(από αναβολή 5.3.2019- άνευ κλητεύσεως)

13.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «Α ΝΕΤ» Ν. Μεσσηνίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 14 παρ. 4 και 6 του Ν. 4339/2015- πλήρης απουσία αυτονόμου προγράμματος-παράνομη αναμετάδοση προγράμματος του περιφερειακού σταθμού «Α Εpsilon» Νομού Αττικής.(Φ.64/2019) (από αναβολή 5.3.2019- άνευ κλητεύσεως)

14.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «AE Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» N. Δράμας πρώην «TV ΔΕΛΤΑ ΔΡΑΜΑΣ» Ν. Δράμας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 14 παρ. 4 και 6 του Ν. 4339/2015, το άρθρο 14α παρ. 4 του Ν. 4339/2015- απουσία αυτονόμου προγράμματος- παράνομη αναμετάδοση προγράμματος (εμπλεκόμενοι σταθμοί «ΑΕ channel» Νομού Θεσσαλονίκης, «Α Εpsilon» N. Αττικής)-εκπομπή κατά τρόπο που προσήκει σε σταθμό εθνικής εμβέλειας. (Φ.65/2019)
(από αναβολή 5.3.2019- άνευ κλητεύσεως)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ορθή Επανάληψη - Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - Μάρτιος 2019

Στην ίδια κατηγορία