Νέος νόμος για το ραδιόφωνο (Νόμος Πέτσα) - Οι θέσεις της ΠΕΙΡΑΣ.

Η ΠΕΙΡΑΣ συμμετείχε στη διαβούλευση για το νέο νόμο.Η μόνη διάταξη που μας αφορά άμεσα είναι στο άρθ 40 η παρ 1:
"1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ, εποπτευόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέμπουν νομίμως, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών."

Δείτε τις θέσεις μας εδώ.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Πανελλήνια Ένωση Ιδοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.) - 17 Δεκεμβρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία