Η ΕΙΙΡΑ με ενεργό συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ένωση ραδιοφώνων AER, στις Βρυξέλλες.

Eνεργό συμμετοχή στη διαβούλευση ευρωπαϊκών πολιτικών για τη ραδιοφωνία (ΡΦ),  στην Ευρωπαική Επιτροπή (ΕΕ) και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ανέπτυξε η ΕΙΙΡΑ, με την ιδιότητα του μέλους της ευρωπαικής ένωσης ραδιοφώνων, της «Association of European Radios (AER)».Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019 - Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΙΙΡΑ συμμετέχει σε ομάδες εργασίας της AER, με ομάδα μελών του ΔΣ ΕΙΙΡΑ, υποστηριζόμενη από εμπειρογνώμονες σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικής (policy) και δημοσίων υποθέσεων (public affairs), προκειμένου να καταρτιστούν οι θέσεις των ευρωπαϊκών ραδιοφώνων, κατά την μεταβατικό τρέχον έτος όπου ολοκληρώνεται η θητεία τόσο του ΕΚ όσο και της ΕΕ, ώστε να συνεισφέρουν  στο νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση φάσματος, το 5G-for-Broadcasting, τα πνευματικά δικαιώματα (αναθεώρηση της οδηγίας του 2001), τα on-line ραδιόφωνα (platform-to-business), τα fake news και το ρόλο των ραδιοφώνων, αλλά και, επιπλέον, στα τρία χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ (Horizon 2020, Creative Europe, Euranetplus), όπου έχουν ενταχθεί δράσεις σχετικές με τη ραδιοφωνία (Music Moves Europe, European Alliance for Culture and the Arts, MediaRoad).

Υπενθυμίζεται οτι, η εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες κατά 80% έχουν διαμορφωθεί και ψηφιστεί στα ευρωπαϊκά όργανα. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή των θεσμικών ενώσεων στη διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών, στη διαβούλευση των ευρωπαικών  οργάνων, κρίνεται ως ο αποτελεσματικότερος τρόπος εκπροσώπησης θέσεων και επιρροής και, περαιτέρω, στην περίπτωση της ΕΙΙΡΑ, της ανάδειξης εθνικών θεμάτων με χαμηλή προτεραιότητα στην ΕΕ (υψηλή φορολογία ΡΦ, κρατικός παρεμβατισμός), προάγοντας την κλαδική ατζέντα των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων της Αττικής.

Η AER συστάθηκε τον Ιανουάριο του 1992 ως κλαδική ένωση για την υποστήριξη των συμφερόντων περισσότερο από 4.500  ευρωπαϊκών εμπορικών ραδιοφωνικών σταθμών ενώπιον των οργάνων της Ευρ. Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών, καλών πρακτικών και τεχνικής βοήθειας μεταξύ των μελών της. Σήμερα περιλαμβάνει 15 μέλη, συμπεριλαμβανομένων έντεκα (11) εθνικών ενώσεων ραδιοφώνων και δύο (2) εταιρικών μελών.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής - 21 Μαρτίου 2019

Στην ίδια κατηγορία