ΕΣΡ: Η επικοινωνία μέσω fax θα καταργηθεί μετά την 1/1/2021 βάσει Εγκυκλίου.

Η επικοινωνία με το ΕΣΡ μέσω fax θα καταργηθεί μετά την 1/1/2021 βάσει Εγκυκλίου για κατάργηση του fax στο Δημόσιο.Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Εγκύκλιο:Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Νοέμβριος 2020

Στην ίδια κατηγορία