ΕΣΡ: Θέματα Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών κατά την 57η Συνεδρίαση (Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020).

Η 57η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως :1. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «XTREME 106,5» Ν. Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 318/2004 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ.522/2017)

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΡΤ» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα α) 26 παρ. 5 του Π.Δ. 109/2010, 1 της ΥΑ 6138/2000 περί σήμανσης εκπομπών, β) 4 του Π.Δ. 77/2003 και 7 παρ. 1 α του Π.Δ. 109/2010 περί πρόκλησης μίσους λόγω πεποιθήσεων και γ) 9 παρ. 3 του Π.Δ. 77/2003 περί αλλοίωσης μεταδοθείσης δήλωσης – ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ; 20.5.2018 - ΑΡΤ TV (Φ. 250/2018)
(από αναβολή 20/10/2020)

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ASTRA TV» Νομού Μαγνησίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 3 παρ. 2 δ του Ν. 1730/1987 και 2 παρ. 4 εδ. α του Π.Δ. 77/2003 περί ευπρεπούς εκφοράς λόγου – ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ 3.6.3018 (Φ. 278/2018)
(από αναβολή 20/10/2020)

4. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «2000 FM STEREO» Νομού Σάμου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), 5 παρ. 2 του Συντάγματος, 7 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, 4 του Π.Δ. 77/2003 περί απαγόρευσης διακρίσεων και μισαλλόδοξου λόγου, Εκπομπή Γιάννη Νέγρη 29.9.2017 (Φ. 209/2018)
(από αναβολή 20/10/2020)

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ 2», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 26 παρ. 5 α και παρ. 7γ του Π.Δ. 109/2010, 1 και 3 ΥΑ 6138/2000 περί σήμανσης εκπομπών – DOCUMENTA 14 – Η ΕΚΔΟΧΗ 17.1.2017 μεταξύ 00.00 και 01.00 (Φ. 272/2017)
(από αναβολή 20/10/2020)

6. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:
α) τα άρθρα 15 παρ. 2, 21 παρ. 1 του Σ., 26 παρ. 4 του ΠΔ/τος 109/2010, 9 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 26 παρ. 5α του ΠΔ/τος 109/2010, αρ 1 της ΥΑ 6138/2000, 26 παρ. 7 εδ. γ του Π.Δ/τος 109/2010- περί προστασίας ανηλίκων και
β) τα άρθρα 26 παρ. 5 εδ. δ του ΠΔ/τος 109/2010, 3 της ΥΑ 6138/2000- σήμανση εκπομπών. (Φ.361/2020)
(ταινία «BULLET TO THE HEAD» 25.9.2019 και τρέιλερ 25.9.2020)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη 57η Συνεδρίασης - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020 - Αρ. Πρωτ : 4977

Στην ίδια κατηγορία