#8 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ Σταθμών Αττικής | Περίοδος όπου τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία είχαν αρθεί.

Στο παρόν δελτίο τύπου τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.864 άτομα που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 19/05 έως 13/07/2020. Επίσης, έχουμε συγκριτικά στοιχεία με το δίμηνο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10/03 έως 13/04/2020 και 28/04 έως 18/05/2020.Να σημειωθεί ότι στο δίμηνο 19/05 έως 13/07/2020 είχαν αρθεί τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Η προηγούμενη χρονική περίοδος, με την οποία γίνεται η σύγκριση, ήταν η περίοδος εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων «Μένουμε σπίτι».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τον Μάιο δημοσιεύθηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2019. Έτσι, για την στάθμιση των στοιχείων της παρούσας περιόδου χρησιμοποιήθηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία, όπως έχει συμφωνηθεί να γίνεται κάθε χρόνο όταν αυτά δημοσιεύονται. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την πλέον αντιπροσωπευτική εικόνα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν με τη μέθοδο RIM ως προς φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat.

Η έρευνα πεδίου υλοποιείται εξ ημισείας από τις εταιρείες ερευνών MRB HELLAS S.A και GLOBAL LINK S.A., μέλη του ΣΕΔΕΑ, ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες.

Συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο καθόλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.Ακολουθεί σχετικός πίνακας και επεξηγήσεις για την έρευνα:

Διεξαγωγή Συνεντεύξεων κατά τη χρονική περίοδο που τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 είχαν αρθεί.

Η σύγκριση γίνεται με το δίμηνο ισχύoς των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 –  «Μένουμε Σπίτι».

Η Ταυτότητα της Έρευνας

Η έρευνα μέτρησης της  ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής υλοποιείται,  μέσω συνεχούς τηλεφωνικής έρευνας σε σταθερά (50%) και κινητά τηλέφωνα (50%) όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κοινού, τυχαία επιλεγμένου βάσει του τηλεφωνικού του αριθμού.

- Ο υπό μελέτη πληθυσμός είναι ο «μόνιμος» της καλυπτόμενης περιοχής, των ατόμων 15 έως 70 ετών, με τόπο κύριας κατοικίας το σύνολο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των περιοχών Αγκιστρίου, Αντικυθήρων, Κυθήρων, Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζήνος και Ύδρας.

- Ο πληθυσμός που καλύπτει η έρευνα ορίζεται με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat (Eurobase) για το έτος 2019, τα οποία βασίζονται στα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. - 2011)  προσαρμοσμένα σε σχέση με τις συνιστώσες αλλαγής του  πληθυσμού που παρήχθησαν από το μητρώο φυσικής κίνησης για  τον μόνιμο πληθυσμό στο Ν. Αττικής. Ο πληθυσμός αυτός είναι 2.661.600 άτομα.

- Στο παρόν δελτίο τύπου τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.864 άτομα που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 19/05 έως 13/07/2020. Επίσης, έχουμε συγκριτικά στοιχεία με το δίμηνο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10/03 έως 13/04/2020 και 28/04 έως 18/05/2020.

- Να σημειωθεί ότι στο δίμηνο 19/05 έως 13/07/2020  είχαν αρθεί τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Η προηγούμενη χρονική περίοδος, με την οποία γίνεται η σύγκριση, ήταν η περίοδος εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων «Μένουμε σπίτι».   

-  Η έρευνα πεδίου υλοποιείται από δύο εταιρείες ερευνών, μελών του ΣΕΔΕΑ. Οι εταιρείες ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες, υλοποιούν εξ ημισείας την έρευνα πεδίου, με το 50% των συνεντεύξεων να πραγματοποιείται από την εταιρεία MRB HELLAS S.A και το υπόλοιπο 50% από την εταιρεία GLOBAL LINK S.A. Συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

- Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν με τη μέθοδο RIM ως προς φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας με τα πληθυσμιακά στοιχεία της  Eurostat.

- Αξίζει να σημειώσουμε ότι  τον Μάιο δημοσιεύθηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για το έτος  2019. Έτσι, για την στάθμιση των στοιχείων της παρούσας περιόδου χρησιμοποιήθηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία, όπως έχει συμφωνηθεί να γίνεται κάθε χρόνο όταν αυτά δημοσιεύονται. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την πλέον αντιπροσωπευτική εικόνα.   

Ορισμοί

Η Έρευνα μέτρησης της ακροαματικότητας του ραδιοφώνου & των ραδιοφωνικών σταθμών ακολουθεί τη μέθοδο «Day-after recall». Με σημείο αναφοράς λοιπόν την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης καλύπτει το 24ώρο από τις 06:00 το πρωί της προηγούμενης ημέρας έως τις 06:00 το πρωί της ίδιας ημέρας που γίνεται η συνέντευξη.  

- Ακροατής ραδιοφώνου / ακροατής ενός σταθμού : Το άτομο το οποίο κατά τη διάρκεια μιας 24ωρης περιόδου από 06:00 π.μ. έως τις 06:00 π.μ., άκουσε ραδιόφωνο / σταθμό έστω και για 5 λεπτά εντός ενός ημιώρου του 24ωρου αναφοράς.

- Μέσο ημερήσιο Ποσοστό Ακροατών (Μέση ημερήσια Κάλυψη) : Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών (ποσοστό επί του πληθυσμού & επί των ακροατών της έρευνας) που άκουσαν ραδιόφωνο / σταθμό  κατά την περίοδο της μέτρησης

- Μέση Διάρκεια ακρόασης Ραδιοφώνου / σταθμού ανά ακροατή : Μέσος ημερήσιος χρόνος ακρόασης ραδιοφώνου / σταθμού, από τους ακροατές ραδιοφώνου / σταθμού, κατά την περίοδο της μέτρησης εκφρασμένος σε λεπτά της ώρας.

- Μερίδιο Ακροαματικότητας : Συνολικός ανθρωποχρόνος ακρόασης ραδιοφωνικού σταθμού κατά την περίοδο της μέτρησης ως ποσοστό επί του συνολικού ανθρωποχρόνου ακρόασης όλων των σταθμών.

Διμηνιαίο Δελτίο Τύπου: Ακροαματικότητα Ραδιοφώνου & Ραδιοφωνικών Σταθμών στο Ν. Αττικής

Για την ΑΕΜΑΡ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΕΜΑΡ) αποτελεί αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, που δημιουργήθηκε από την ΕΙΙΡΑ (Eνωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών) και την ΕΔΕΕ (Eνωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας), με σκοπό την ανάθεση συστήματος μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα.

Παρατηρήσεις: Πηγή - Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ) - Ιούλιος 2020

Στην ίδια κατηγορία